СИП 2000

„СИП - 2000” ООД е консултантско търговско дружество, занимаващо се с проблематиката на публичните администрации.

 

Дружеството издава две списания с практическа насоченост, а именно:  списание „УЧИЛИЩЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” и списание „ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ”, които в годините успяха да се утвърдят като практически наръчници за своите читатели.  „СИП - 2000” ООД има вече 10 годишен опит в подготовката и изготвянето на документации за възлагане на обществени поръчки, съобразени изцяло с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане. Дружеството предлага и голям асортимент от различни услуги, в помощ на експертите на обществени поръчки, благодарение на които може да откликне на конкретните нужди на всеки възложител.

 

„СИП - 2000” ООД  има богат опит и в провеждането на семинари, работни срещи и дискусии на публичноправна тематика - обществени поръчки, местни данъци и такси, управленски процеси в общинските администрации, финансово управление и контрол в публичния сектор и др.

 

© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!