Екип

Петър Петев
 

Петър Петев - Управител

 

- Магистър по право, завършил в Русенски университет "Ангел Кънчев";
- Юрист и експерт по обществени поръчки; идеен основател и правен консултант на списание „Обществени поръчки” и списание „Училищен счетоводител“; автор на множество публикации в областта на обществените поръчки, включително и коментар за измененията на ЗОП през 2012 г. и 2014 г. съвместно с г-жа Мариана Кацарова; хонорован преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” по дисциплина „Обществени поръчки и договорни процедури”; дългогодишен лектор в областта на обществените поръчки.

За контакти:
E-mail: office@sip2000.bg

Мариана Кацарова
 

Мариана Кацарова – Главен редактор на списание „Обществени поръчки“

 

- Магистър по право, завършила в Софийски университет "Св. Климент Охридски";
- Юрист, експерт по обществени поръчки; Главен редактор на списание "Обществени поръчки"; Автор с множество публикации в областта на обществените поръчки, включително и коментар за измененията на ЗОП през 2012 г. и 2014 г. съвместно с г-н Петър Петев и др; водещ лектор в областта на обществените поръчки.

За контакти:
E-mail: office@sip2000.bg

Цветелина Колева
 

Цветелина Колева - Административен директор 

 

- Магистър „Финанси“ към Икономически университет гр. Варна и магистър „Счетоводство и контрол“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

За контакти:0877 399 960
E-mail: c.koleva@sip2000.bg

Вера Тодорова
 

Вера Тодорова - Редактор, поддръжка електронни платформи

 

- Магистър „Счетоводство и контрол“ към СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов

За контакти: 0877 399 917
E-mail: v.todorova@sip2000.bg

Анелия Цветанова–Минчева
 

Анелия Цветанова– юрисконсулт, експерт по ЗОП и ЦАИС ЕОП

 

- Към момента е докторант по докторска програма „Административно право и административен процес“ към СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Административноправен режим на електронните административни услуги“. Автор на множество публикации в сферата на ИТ правото, участник в семинари и научни срещи по тематиката

За контакти:
E-mail: a.mincheva@sip2000.bg

Даниела Желева
 

Даниела Желева - юрист, експерт по обществени поръчки

 

- Магистър „Право“ към Бургаски свободен университет, дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, правен консултант.

За контакти:
E-mail: d.zheleva@sip2000.bg

Даниела Желева
 

Доника Куртева – експерт по обществени поръчки

 

- Дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, свързани със строителство.

За контакти:
E-mail: d.kurteva@sip2000.bg© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!