ЕкипПетър Петев - Управител

- Магистър по право, завършил в Русенски университет „Ангел Кънчев“;
- Юрист и експерт по обществени поръчки; идеен основател и правен консултант на списание „Обществени поръчки” и списание „Училищен счетоводител“; автор на множество публикации в областта на обществените поръчки, включително и коментар за измененията на ЗОП през 2012 г. и 2014 г. съвместно с г-жа Мариана Кацарова; хонорован преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” по дисциплина „Обществени поръчки и договорни процедури”; дългогодишен лектор в областта на обществените поръчки.

За контакти:
E-mail: 
office@sip2000.bg

 

 

Мариана Кацарова – Главен редактор на списание „Обществени поръчки“

- Магистър по право, завършила в Софийски университет "Св. Климент Охридски";

- Юрист, експерт по обществени поръчки; Главен редактор на списание "Обществени поръчки"; Автор с множество публикации в областта на обществените поръчки, включително и коментар за измененията на ЗОП през 2012 г. и 2014 г. съвместно с г-н Петър Петев и др; водещ лектор в областта на обществените поръчки.

За контакти:
E-mail: 
office@sip2000.bgЦветелина Колева - Административен отдел – Офис мениджър

- Магистър „Финанси“ към Икономически университет гр. Варна и магистър „Счетоводство и контрол“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

За контакти: 0877 399 960
E-mail: 
c.koleva@sip2000.bg

 


Вера Тодорова - Административен отдел – Абонаменти и поддръжка електронни платформи

- Магистър „Счетоводство и контрол“ към СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов

За контакти: 0877 399 917
E-mail: 
v.todorova@sip2000.bg


Анелия Цветанова–Минчева – юрист,  експерт по ЗОП

- Към момента е докторант по докторска програма „Административно право и административен процес“ към СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Административноправен режим на електронните административни услуги“. Автор на множество публикации в сферата на ИТ правото, участник в семинари и научни срещи по тематиката

За контакти:
E-mail: a.mincheva
@sip2000.bg
 
 


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!