Информационни

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

1.Списание „Обществени поръчки“.

Какво представлява изданието?

Списание „Обществени поръчки“ е първото по рода си специализирано издание в областта на обществените поръчки в страната, издадено за първи път през 2011 г. То е ежемесечно, а абонаментът е на годишна база. Списанието се получава в страната от повече от 500 активни възложители вече почти 10 години и се наложи като естествен спътник и практически помощник на действащите експерти при възложителите на обществени поръчки.

Какво получава възложителя?     

Ежемесечно експертни мнения под формата на статии на водещи експерти в областта на обществените поръчки. Чрез списание „Обществени поръчки“ експертите по ЗОП получават актуални мнения по критични въпроси от прилагането на ЗОП и ППЗОП, а от 2020 г. и по въпроси свързани с прилагането на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). От 2014 г. до момента в списанието се прилага и ежемесечно коментар на постановените от КЗК и ВАС (IV-то и  VII-мо отделение) решения по ЗОП и финансови корекции за предходния месец.

Допълнително, абонираните възложители получават отстъпки от таксата за Националните работни срещи на Възложителите, организирани от нас, както и възможност за разпечатване от електронното издание на списанието от 2021 г.          

Цени за абонамент:

Книжно тяло: 12 месеца – 280.00 лв. с ДДС, 6 месеца – 140 лв. с ДДС.

Електронен вариант: 12 месеца - 200.00 лв. с ДДС за едно IP; 6 месеца – 100.00 лв. с ДДС.

Втори и следващ IP адрес: 12 месеца - 90.00 лв. с ДДС; 6 месеца – 45.00 лв. с ДДС.

Книжно тяло + електронен вариант / за един IP адрес /: 12 месеца - 360 лв. с ДДС; 6 месеца – 180 лв. с ДДС.

2. Закон за обществените поръчки и Правилник за неговото прилагане.

Какво представлява услугата?

Актуална книжка на Закона за обществените поръчки и Правилник за неговото прилагане, издаден от издателство „СИП – 2000“ ООД.

Цена на услугата:

Цената е 20 /двадесет/ лева без ДДС.

 © 2021 СИП 2000 Всички права запазени!