Обществени поръчки

Списание „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” е тясно специализирано издание за възложители и експерти в областта на обществените поръчки. Списанието публикува само актуална практическа проблематика, свързана с подготовка, планиране, провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и тяхното обжалване.

Списанието може да се определи като практически наръчник на експертите, занимаващи се с обществени поръчки. На страниците на списанието могат да се видят становищата и мненията на: Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Сметна палата на Република България, Управляващите органи по оперативни програми, възложители, участници в процедурите, експерти.

Списанието е практически ориентирано и дава навременни и актуални отговори на въпроси, които будят противоречиво тълкуване и прилагане в провеждането на процедурите по ЗОП. 

 

Πpaвeн ĸoнcyлтaнт и инициaтop зa издaвaнeтo нa cпиcaниe "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" e aдвoĸaт Πeтъp Πeтeв, ĸoйтo e c дългогoдишeн oпит в пpилaгaнeтo нa мaтepиятa нa oбщecтвeнитe пopъчĸи. Глaвeн peдaĸтop и eдин oт aвтopитe нa cпиcaниeтo e г-жa Mapиaнa Kaцapoвa – водещ експерт по обществени поръчки.

 

 Брой 5 / май 2021 г.

Брой 4 / април 2021 г.

Брой 3 / март 2021 г.

Брой 2 / февруари 2021 г.

Брой 1 / януари 2021 г.

Брой 12 / декември 2020 г.

Брой 11 / ноември 2020 г.

Брой 10 / октомври 2020 г.

Брой 8-9 / 2020 г.

Брой 7 / юли 2020 г.

Брой 6 / юни 2020 г.

Брой 5 / май 2020 г.

Брой 4 / април 2020 г.

Брой 3 / март 2020 г.

Брой 2 / февруари 2020 г.

Брой 1 / януари 2020 г.

Брой 12 / декември 2019 г.

Брой 11 / ноември 2019 г.

Брой 10 / октомври 2019 г.

Брой 8-9 / 2019 г.

Брой 7 / юли 2019 г.

Брой 6 / юни 2019 г.

Брой 5 / май 2019 г.

Брой 4 / април 2019 г.

Брой 3 / март 2019 г.

Брой 2 / февруари 2019

Брой 1 / януари 2019 г.

Брой 10 / октомври 2018 г.

Брой 8-9 / август-септември 2018 г.

Брой 7/юли 2018 г.

Брой 6/юни 2018 г.

Брой 4/ април 2018

Брой 3/ март 2018 г.

Брой 2/февруари 2018

Брой 1/януари 2018

Брой 11/ ноември 2017

Брой 7/юли 2017г.

Брой 5/ май 2017

Брой 4/ април 2017 г.

Брой 3/ март 2017 г.

Брой 2/ февруари 2017 г.

Брой 1/ януари 2017 г.

Брой 12 / декември 2016 г.

Брой 11 / ноември 2016 г.

Брой 10 / октомври 2016 г.

Брой 8-9 / август - септември 2016 г.

Брой 7 / юли 2016 г.

Брой 6 / юни 2016 г.

Брой 5 / май 2016 г.

Брой 4 / април 2016 г.

Брой 3/ март 2016 г.

Брой 2/ февруари 2016 г.

Брой 1/ януари 2016 г.

Брой 12/ декември 2015 г.

Брой 11/ ноември 2015 г.

Брой 10/ октомври 2015 г.

Брой 8-9/ август-септември 2015 г.

Брой 7 / юли 2015 г.

Брой 6 / юни 2015 г.

Брой 5 / май 2015 г.

Брой 4 / април 2015 г.

Брой 3 / март 2015 г.

Брой 2 / февруари 2015 г.

Брой 1 / януари 2015 г.

Брой 12 / декември 2014 г.

Брой 11/ ноември 2014 г.

Брой 8-9/ август-септември 2014 г.

Брой 6/ юни 2014 г.

Брой 5/ май 2014 г.

Брой 4/ април 2014 г.

Брой 3/ март 2014 г.

Брой 2/ февруари 2014 г.

Брой 1/ януари 2014 г.

 

 © 2021 СИП 2000 Всички права запазени!