Обществени поръчки

Списание „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” е първото по рода си специализирано издание в областта на обществените поръчки в страната, издадено за първи път през 2011 г. В него се публикува само актуална практическа проблематика, свързана с подготовка, планиране, провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и тяхното обжалване.

Списанието може да се определи като практически наръчник на експертите, занимаващи се с обществени поръчки. На страниците на списанието могат да се видят становищата и мненията на: Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Сметна палата на Република България, Управляващите органи по оперативни програми, възложители, участници в процедурите, експерти.

Абонирайки се за списание „Обществени поръчки“ ще получите актуални мнения по критични въпроси от прилагането на ЗОП и ППЗОП, а от 2020 г. и по въпроси свързани с прилагането на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). От 2014 г. до момента в списанието се прилага и ежемесечно коментар на постановените от КЗК и ВАС (IV-то и VII-мо отделение) решения по ЗОП и финансови корекции за предходния месец.

Списанието се получава в страната от повече от 500 активни възложители вече почти 10 години и се наложи като естествен спътник и практически помощник на действащите експерти при възложителите на обществени поръчки.

Πpaвeн ĸoнcyлтaнт и инициaтop зa издaвaнeтo нa cпиcaниe "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" e г-н Πeтъp Πeтeв, ĸoйтo e c дългогoдишeн oпит в пpилaгaнeтo нa мaтepиятa нa oбщecтвeнитe пopъчĸи. Глaвeн peдaĸтop и eдин oт aвтopитe нa cпиcaниeтo e г-жa Mapиaнa Kaцapoвa – водещ експерт по обществени поръчки.

 

 Брой 2 / февруари 2024 г.

Брой 1 / януари 2024 г.

Брой 12 / декември 2023 г.

Брой 11 / ноември 2023 г.

Брой 10 / октомври 2023 г.

Брой 7 / юли 2023 г.

Брой 6 / юни 2023 г.

Брой 5 / май 2023 г.

Брой 4 / април 2023 г.

Брой 3 / март 2023 г.

Брой 2 / февруари 2023 г.

Брой 1 / януари 2023 г.

Брой 12 / декември 2022 г.

Брой 11 / ноември 2022 г.

Брой 10 / октомври 2022 г.

Брой 8-9 / 2022 г.

Брой 7 / юли 2022 г.

Брой 6 / юни 2022 г.

Брой 5 / май 2022 г.

Брой 4 / април 2022 г.

Брой 3 / март 2022 г.

Брой 2 / февруари 2022 г.

Брой 1 / януари 2022 г.

Брой 12 / декември 2021 г.

Брой 11 / ноември 2021 г.

Брой 10 / октомври 2021 г.

Брой 8-9 / 2021 г.

Брой 7 / юли 2021 г.

Брой 6 / юни 2021 г.

Брой 5 / май 2021 г.

Брой 4 / април 2021 г.

Брой 3 / март 2021 г.

Брой 2 / февруари 2021 г.

Брой 1 / януари 2021 г.

Брой 12 / декември 2020 г.

Брой 11 / ноември 2020 г.

Брой 10 / октомври 2020 г.

Брой 8-9 / 2020 г.

Брой 7 / юли 2020 г.

Брой 6 / юни 2020 г.

Брой 5 / май 2020 г.

Брой 4 / април 2020 г.

Брой 3 / март 2020 г.

Брой 2 / февруари 2020 г.

Брой 1 / януари 2020 г.

Брой 12 / декември 2019 г.

Брой 11 / ноември 2019 г.

Брой 10 / октомври 2019 г.

Брой 8-9 / 2019 г.

Брой 7 / юли 2019 г.

Брой 6 / юни 2019 г.

Брой 5 / май 2019 г.

Брой 4 / април 2019 г.

Брой 3 / март 2019 г.

Брой 2 / февруари 2019

Брой 1 / януари 2019 г.

Брой 10 / октомври 2018 г.

Брой 8-9 / август-септември 2018 г.

Брой 7/юли 2018 г.

Брой 6/юни 2018 г.

Брой 4/ април 2018

Брой 3/ март 2018 г.

Брой 2/февруари 2018

Брой 1/януари 2018

Брой 11/ ноември 2017

Брой 7/юли 2017г.

Брой 5/ май 2017

Брой 4/ април 2017 г.

Брой 3/ март 2017 г.

Брой 2/ февруари 2017 г.

Брой 1/ януари 2017 г.

Брой 12 / декември 2016 г.

Брой 11 / ноември 2016 г.

Брой 10 / октомври 2016 г.

Брой 8-9 / август - септември 2016 г.

Брой 7 / юли 2016 г.

Брой 6 / юни 2016 г.

Брой 5 / май 2016 г.

Брой 4 / април 2016 г.

Брой 3/ март 2016 г.

Брой 2/ февруари 2016 г.

Брой 1/ януари 2016 г.

Брой 12/ декември 2015 г.

Брой 11/ ноември 2015 г.

Брой 10/ октомври 2015 г.

Брой 8-9/ август-септември 2015 г.

Брой 7 / юли 2015 г.

Брой 6 / юни 2015 г.

Брой 5 / май 2015 г.

Брой 4 / април 2015 г.

Брой 3 / март 2015 г.

Брой 2 / февруари 2015 г.

Брой 1 / януари 2015 г.

Брой 12 / декември 2014 г.

Брой 11/ ноември 2014 г.

Брой 8-9/ август-септември 2014 г.

Брой 6/ юни 2014 г.

Брой 5/ май 2014 г.

Брой 4/ април 2014 г.

Брой 3/ март 2014 г.

Брой 2/ февруари 2014 г.

Брой 1/ януари 2014 г.

 

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!