Обучителни

ОБУЧИТЕЛНИ УСЛУГИ

1.Семинари.

Какво представлява услугата?

Обучителните семинари се провеждат под формата на присъствени Национални работни срещи на възложителите на обществени поръчки. Продължителността е три дни. Целта ни е участниците да получат полезна информация, както за прилагането на правната уредба, така и за начина, по който да се справят с предизвикателствата на електронната платформа.

Какво получава възложителя?    

 • Високо квалифицирано обучение;
 • Учебни материали и сертификати за обучение за всеки курсист, в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 • Две нощувки с пълен пансион;
 • Развлекателна програма.

 

2.Онлайн обучения.

Какво представлява услугата?

Обученията включват онлайн семинари /уебинари/ по отделните модули по предварителни програми, като за по-ефективното усвояване на материала и придобиване на опит сме подготвили ежедневни обучителни, информационни и помощни материали, които ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист. Провеждат се под формата на онлайн обучения с фиксирана дата или при сформиране на група.

Какво получава възложителя?    

 • Обучение на Вашите експерти на изгодна цена и без отсъствие от работното място;
 • Електронни сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
 • Електронни учебни материали.

Цени на услугата:

Цените се посочват предварително при обявяване на онлайн обучението.

 

3. Индивидуални обучения на служители на Възложителя.

Провеждане на двудневни обучения на място.

Какво представлява услугата?

Обучението представлява семинар, който се провежда на място при възложителя по предварително уточнена програма. Същото е двудневно или тридневно в зависимост от нуждите на възложителя. 

Какво получава възложителя?    

 • Възможност за обучение на по-голям брой експерти, което от своя страна води и до относително по-ниска цена за един обучаем;
 • Липса на разходи за логистика и обучение на експертите в работното им място.
 • Сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
 • Учебни материали.

Цената на услугата:

Цената е 3500 - 4500 лв. на ден без ДДС за до 20 курсисти.

            *Обучението може да се организира от възложителя и като изнесено под форма на тиймбилдинг.

   *Обучението може да се проведе и в неприсъствена форма, като тогава цената се намалява с 25%.

   * При повече от 20 курсисти цената е по договаряне.

 

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!