Обучителни

ОБУЧИТЕЛНИ УСЛУГИ

1.Семинари.

Какво представлява услугата?

Обучителните семинари се провеждат под формата на присъствени Национални работни срещи на възложителите на обществени поръчки. Продължителността е три дни. Целта ни е участниците да получат полезна информация, както за прилагането на правната уредба, така и за начина, по който да се справят с предизвикателствата на електронната платформа.

Какво получава възложителя?    

 • Високо квалифицирано обучение;
 • Учебни материали и сертификати за обучение за всеки курсист, в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 • Две нощувки с пълен пансион;
 • Развлекателна програма.

Такса за участие е 590 лв. без ДДС на участник.

Забележка: Абонатите на сп. Обществени поръчки или ЗОП Съветник получават отстъпка от 60 лв. без ДДС.

2.Онлайн обучения.

Какво представлява услугата?

Обученията включват онлайн семинари /уебинари/ по отделните модули по предварителни програми, като за по-ефективното усвояване на материала и придобиване на опит сме подготвили ежедневни обучителни, информационни и помощни материали, които ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист. Провеждат се под формата на онлайн обучения с фиксирана дата или при сформиране на група.

Видове:

 • Еднодневни
 • Продължителни /в зависимост от предмета/.

Какво получава възложителя?    

 • Обучение на Вашите експерти на изгодна цена и без отсъствие от работното място;
 • Електронни сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
 • Електронни учебни материали.

Цени на услугата:

Еднодневни: 150 лв. без ДДС/ Продължителни – по договаряне.

3. Индивидуални обучения на служители на Възложителя.

Провеждане на двудневни обучения на място.

Какво представлява услугата?

Обучението се провежда на място при възложителя по предварително уточнена програма. 

Какво получава възложителя?    

 • Възможност за обучение на по-голям брой експерти, което от своя страна води и до относително по-ниска цена за един обучаем;
 • Липса на разходи за логистика и обучение на експертите в работното им място.
 • Сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
 • Учебни материали.

Цената на услугата:

Цената е 2 500 лв. на ден без ДДС за до 20 курсисти.

            *Обучението може да се организира от възложителя и като изнесено под форма на тиймбилдинг.

 © 2021 СИП 2000 Всички права запазени!