Комбинирани

КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ

1. ЗОП СЪВЕТНИК

Какво представлява услугата?

ЗОП СЪВЕТНИК е подбрано съчетание от услуги по Закона за обществените поръчки, което осигурява навременна ИНФОРМИРАНОСТ, ПОДКРЕПА и ЗНАНИЕ на високо професионално равнище и ефективни решения за многобройните предизвикателства на динамичното „ЗОП ежедневие“. Услугата е комбинация от три направления: „Информационно“, „Подпомагащо“ и „Обучително“.

ЗОП СЪВЕТНИК обединява дългогодишния опит и постижения на "СИП-2000" ООД и неговите високо квалифицирани експерти, за да Ви предложи удобни и съобразени с нуждите на всеки експерт по ЗОП услуги с висока практическа полезност. Повече информация : http://zopsavetnik.bg/

Какво получава възложителя?    

Абонирайки се за ЗОП СЪВЕТНИК, Вие осигурявате свободен достъп на всички експерти от Вашата администрация, за целия срок на абонамента:

  •  До трите направления на ЗОП СЪВЕТНИК;
  •  До електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение /ЕПО/ по ЗОП.

Цена на услугата:

Цената на месечен абонамент за ЗОП СЪВЕТНИК е в зависимост от избрания план, организиран по броя на заявените служители, а именно:

  • План №1       до 5 експерта - 250 лв./двеста и петдесет лева/ без ДДС;
  • План №2        до 10 експерта - 300 лв./триста лева/ без ДДС;
  • План №3        над 10 експерта - 350 лв./триста и петдесет лева/ без ДДС.

Минималният срок на абонамента за ЗОП СЪВЕТНИК е 6 /шест/ месеца.© 2021 СИП 2000 Всички права запазени!