Комбинирани

КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ

1. ЗОП В ТВОЯ ДЖОБ

Какво представлява услугата?

  В съответствие с най-новите изменения на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и изцяло в насоченост към актуалната съдебна практика в специализираната сфера на обществените поръчки, имаме   удоволствието да Ви предложим нашата мобилна информационна услуга „ЗОП В ТВОЯ ДЖОБ “Повече информация може да намерите на адрес: http://zopmobile.bg/

Какво получавате?   

 Абонирайки се за нашата услуга, Вие осигурявате достъп на Вашия експерт, за целия срок на абонамента:

 1. Винаги най-актуалната версия на ЗОП и ППЗОП, които може да ползват по всяко време, от всяко място и от всяко устройство;
 2. Най-важните и актуални изводи на ВАС и КЗК към относимите текстове;
 3. Практиката и за финансовите корекции на ВАС;
 4. Коментари на водещи експерти от СИП-2000;
 5. Актуална информация от АОП – методически указания, инструкции и други.
 6. Възможност за консултантски услуги чрез модули „Чат-съобщения“, задаване на конкретен въпрос и получаване на отговор и „Обади се“, с които нашите експерти ще бъдат до Вас.

Цена на услугата:

Цената на месечен абонамент за потребител е в зависимост от избрания пакет, а именно:

Пакет „Стандарт“

25 лв./ двадесет и пет лева/ без ДДС

За информационните услуги от т.1 до т.5.

Пакет „Премиум“

180 лв. /сто и осемдесет лева/ без ДДС

За информационните и консултантски услуги  от т. 1 до т. 6.

 • Минимален срок на абонамента 3 месеца.

2. ЗОП СЪВЕТНИК

Какво представлява услугата?

ЗОП СЪВЕТНИК е подбрано съчетание от услуги по Закона за обществените поръчки, което осигурява навременна ИНФОРМИРАНОСТ, ПОДКРЕПА и ЗНАНИЕ на високо професионално равнище и ефективни решения за многобройните предизвикателства на динамичното „ЗОП ежедневие“. Услугата е комбинация от три направления: „Информационно“, „Подпомагащо“ и „Обучително“.

ЗОП СЪВЕТНИК обединява дългогодишния опит и постижения на "СИП-2000" ООД и неговите високо квалифицирани експерти, за да Ви предложи удобни и съобразени с нуждите на всеки експерт по ЗОП услуги с висока практическа полезност. Повече информация : http://zopsavetnik.bg/

Какво получава възложителя?    

Абонирайки се за ЗОП СЪВЕТНИК, Вие осигурявате свободен достъп на всички експерти от Вашата администрация, за целия срок на абонамента:

 •  До трите направления на ЗОП СЪВЕТНИК;
 •  До електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение /ЕПО/ по ЗОП.

Цена на услугата:

Цената на месечен абонамент за ЗОП СЪВЕТНИК е в зависимост от избрания план, организиран по броя на заявените служители, а именно:

 • План №1       до 5 експерта - 250 лв./двеста и петдесет лева/ без ДДС;
 • План №2        до 10 експерта - 300 лв./триста лева/ без ДДС;
 • План №3        над 10 експерта - 350 лв./триста и петдесет лева/ без ДДС.

Минималният срок на абонамента за ЗОП СЪВЕТНИК е 6 /шест/ месеца.© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!