Комбинирани

КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ

1. ЗОП СЪВЕТНИК

Какво представлява услугата?

ЗОП СЪВЕТНИК е подбрано съчетание от услуги по Закона за обществените поръчки, което осигурява навременна ИНФОРМИРАНОСТ, ПОДКРЕПА и ЗНАНИЕ на високо професионално равнище и ефективни решения за многобройните предизвикателства на динамичното „ЗОП ежедневие“. Услугата е комбинация от три направления: „Знание“, „Обучение“ и „Помощ“.

ЗОП СЪВЕТНИК обединява дългогодишния опит и постижения на "СИП-2000" ЕООД и неговите високо квалифицирани експерти, за да Ви предложи удобни и съобразени с нуждите на всеки експерт по ЗОП услуги с висока практическа полезност. 

Какво получава възложителя?    

Абонирайки се за ЗОП СЪВЕТНИК, Вие осигурявате свободен достъп на всички експерти от Вашата администрация, за целия срок на абонамента:

  •  До трите направления на ЗОП СЪВЕТНИК;
  •  До електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение /ЕПО/ по ЗОП.

Цена на услугата:

Цената на месечен абонамент за ЗОП СЪВЕТНИК е в зависимост от избрания план, организиран по броя на заявените служители, а именно:

  • План №1       до 5 експерти - 350 лв./триста и петдесет лева/ без ДДС;

  • План №2       от 6 до 10 експерти - 420 лв./четиристотин и двадесет лева/ без ДДС;

  • План №3       от 11 до 20 експерти - 490 лв./четиристотин и деветдесет лева/ без ДДС;

  • План №4       над 20 експерти - по договаряне.

Минималният срок на абонамента за ЗОП СЪВЕТНИК е 6 /шест/ месеца. Абонаментната цена се заплаща наведнъж.

2. ДРУГА КОМБИНАЦИЯ ОТ УСЛУГИ НА СИП-2000.

Характерно за всеки възложител е, че специфичните условия при него предполагат различна нужда от външен съпорт. Основно условията се определят от броя и квалификацията на неговия екип и броя и сложността на поръчките, които той възлага.  Във всички случаи обаче, СИП-2000 ЕООД разполага с пълен набор от Информационни, Консултантски и Обучителни услуги, както и високоекспертен екип, които могат да подкрепят и направят успешен всеки един възложител, независимо от неговата специфика.

В тази връзка и в зависимост от особеностите на всеки възложител, е възможна всякаква комбинация от горните услуги независимо от тяхното направление. Заедно ще направим анализ и ще установим с какво можем да сме ви най-полезни. В случаите на комбинация на услуги цените не са сумарни, а се договарят за всеки конкретен случай.

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!