За Нас

 

„СИП-2000” ООД е консултантско търговско дружество, занимаващо се с проблематиката на публичните администрации.

 

Дружеството издава две списания с практическа насоченост, а именно:  списание „УЧИЛИЩЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” и списание „ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ”. Cпиcaниe „УЧИЛИЩЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ” e тяcнo cпeциaлизиpaнo издaниe, предназначено зa директори, заместник-директори и счетоводители от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Cпиcaниe "OБЩECTBEHИ ΠOPЪЧKИ", от своя страна е cпeциaлизиpaнo издaниe, с пряка практическа полезност за  възлoжитeли и eĸcпepти в oблacттa нa oбщecтвeнитe пopъчĸи.  В годините и двете списания успяха да се утвърдят и наложат като практически наръчници за своите читатели.

  

„СИП-2000” ООД има дългогодишен опит в подготовката и изготвянето на документации за възлагане на обществени поръчки, съобразени изцяло с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане, както и практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в областта на обществените поръчки. Дружеството предлага голям асортимент от различни услуги, в помощ на експертите на обществени поръчки, благодарение на които може да откликне на конкретните нужди на всеки възложител, независимо от обема на обществените поръчки, които възлага. Предлагането на тези услуги се явява продължение на мисията на списание „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и на „СИП – 2000” ООД да осигуряват сигурна и надеждна експертиза на възложителите на обществени поръчки.

 

„СИП-2000” ООД  има богат опит и в провеждането на семинари, работни срещи и дискусии на публичноправна тематика- обществени поръчки, местни данъци и такси, управленски процеси в общинските администрации, финансово управление и контрол в публичния сектор и др.  Организираните от „СИП-2000” ООД  семинари в областта на обществените поръчки са утвърдени в национален мащаб, като срещи с висока практическа полезност за експертите по ЗОП.

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!