Училищен счетоводител

Списание „УЧИЛИЩЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” е тясно специализирано издание за счетоводители на училища и детски градини. Списанието публикува само актуална информация по практическа проблематика, свързана както с управление на процесите в учебното заведение, така и с тяхното счетоводно отразяване. Списанието може да се определи като практически наръчник на директора и счетоводителя на българските училища и детски градини. Актуалната правна и счетоводна информация е придружена с примерни бланки и образци на документи, които са достъпни, чрез този сайт за директно използване от нашите читатели. Списанието доказа, че е практически ориентирано, дава навременни и актуални отговори на въпроси, предизвикващи противоречиво тълкуване и прилагане в училищата и детските градини. Списанието предоставя възможност за безплатни правни консултации за своите абонати.
 

 Брой 6 / юни 2024 г.

Брой 5 / май 2024 г.

Брой 4 / април 2024 г.

Брой 3 / март 2024 г.

Брой 2 / февруари 2024 г.

Брой 1 / януари 2024 г.

Брой 12 / декември 2023 г.

Брой 10 / октомври 2023 г.

Брой 11 / ноември 2023 г.

Брой 8-9 / август-септември 2023 г.

Брой 7 / юли 2023 г.

Брой 6 / юни 2023 г.

Брой 5 / май 2023 г.

Брой 4 / април 2023 г.

Брой 3 / март 2023 г.

Брой 1 / януари 2023 г.

Брой 2 / февруари 2023 г.

Брой 12 / декември 2022 г.

Брой 11 / ноември 2022 г.

Брой 10 / октомври 2022 г.

Брой 8-9 / 2022 г.

Брой 7 / юли 2022 г.

Брой 6 / юни 2022 г.

Брой 5 / май 2022 г.

Брой 4 / април 2022 г.

Брой 3 / март 2022 г.

Брой 1 / януари 2022 г.

Брой 12 / декември 2021 г.

Брой 2 / февруари 2022 г.

Брой 8-9 / 2021 г.

Брой 8-9 / 2020 г.

Брой 4 / април 2020 г.

Брой 5 / май 2020 г.

Брой 3 / март 2020 г.

Брой 1 / януари 2020 г.

Брой 12 / декември 2019 г.

Брой 10 / октомври 2019 г.

Брой 7/юли 2019 г.

Брой 8-9 / 2019 г.

Брой 6 / юни 2019

Брой 5/май 2019 г.

Брой 4 / април 2019 г.

Брой 3 / март 2019 г.

Брой 2 / януари 2019 г.

Брой 1 / януари 2019 г.

Брой 11 / ноември 2018 г.

Брой 1/януари 2018

Брой 8-9 / 2018 г.

Брой 7/юли 2018 г.

Брой 5/ май 2018

Брой 2/февруари 2018

Брой 7/юли 2017г.

Брой 6/ юни 2017

Брой 4/ април 2017 г.

Брой 5/ май 2017

Брой 3/ март 2017 г.

Брой 2/ февруари 2017 г.

Брой 1/ януари 2017 г.

Брой 12 / декември 2016г.

Брой 11 / ноември 2016г.

Брой 10 / октомври 2016г.

Брой 8-9 / август - септември 2016 г.

Брой 7 / юли 2016 г.

Брой 6 / юни 2016 г.

Брой 5 / май 2016 г.

Брой 4 / април 2016 г.

Брой 3 / март 2016 г.

Брой 2/ февруари 2016 г.

Брой 1/ януари 2016 г.

Брой 12/ декември 2015 г.

Брой 11/ ноември 2015 г.

Брой 10/ октомври 2015 г.

Брой 8-9/ август-септември 2015 г.

Брой 7 / юли 2015 г.

Брой 6 / юни 2015 г.

Брой 5 / май 2015 г.

Брой 4 / април 2015 г.

Брой 3 / март 2015 г.

Брой 2 / февруари 2015 г.

Брой 1 / януари 2015 г.

Брой 12 / декември 2014 г.

Брой 11 / ноември 2014 г.

Брой 10 / октомври 2014 г.

Брой 8-9/ август-септември 2014 г.

Брой 6/ юни 2014 г.

Брой 5/ май 2014 г.

Брой 4/ април 2014 г.

Брой 3/ март 2014 г.

Брой 2/ февруари 2014 г.

Брой 1/ януари 2014 г.

 

Нашите списания  „УЧИЛИЩЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” и „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”  са  Вашите практически помощници в пряката Ви работа, понеже са винаги до Вас.© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!