Броеве


Моля попълнете следния

ТАЛОН ЗАЯВКА за абонамент

Списание: Обществени поръчки

1. Книжно тяло
2. Електронен абонамент


Цените за абонамента са:  1. Книжно тяло: 12 месеца – 280.00 лв. с ДДС, 6 месеца – 140 лв. с ДДС
  2. Електронен вариант: 12 месеца - 200.00 лв. с ДДС за едно IP; 6 месеца – 100.00 лв. с ДДС
  3. Втори и следващи електронен вариант 12 месеца - 90.00 лв. с ДДС за всяко IP; 6 месеца – 45.00 лв. с ДДС за всяко IP.
  4. Книжно тяло + електронен вариант: 12 месеца - 360 лв. с ДДС; 6 месеца – 180 лв. с ДДС

Цената на годишния абонамент включва:

  • 12 броя списания за всеки един от месеците до края на годината.

Какви нови възможности ще предлага електронното издание?

  • Онлайн достъп до електронен формат на списанието разрешен за едно IP.
  • Уведомление чрез имейл до абоната за публикуването на броя.
  • Подреждане на броевете, като каталог с възможност за падащо при кликване съдържание на броя.
  • Възможност за търсене на статии.
  • Възможност за получаване на втори и следващ IP за ползване на списанието на преференциална цена.

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:

Брой 7 / юли 2022 г.

Брой 6 / юни 2022 г.

Брой 5 / май 2022 г.

Брой 4 / април 2022 г.

Брой 3 / март 2022 г.

Брой 2 / февруари 2022 г.

Брой 1 / януари 2022 г.

Брой 12 / декември 2021 г.

Брой 11 / ноември 2021 г.

Брой 10 / октомври 2021 г.

Брой 8-9 / 2021 г.

Брой 7 / юли 2021 г.

Брой 6 / юни 2021 г.

Брой 5 / май 2021 г.

Брой 4 / април 2021 г.

Брой 3 / март 2021 г.

Брой 2 / февруари 2021 г.

Брой 1 / януари 2021 г.

Брой 12 / декември 2020 г.

Брой 11 / ноември 2020 г.

Брой 10 / октомври 2020 г.

Брой 8-9 / 2020 г.

Брой 7 / юли 2020 г.

Брой 6 / юни 2020 г.

Брой 5 / май 2020 г.

Брой 4 / април 2020 г.

Брой 3 / март 2020 г.

Брой 2 / февруари 2020 г.

Брой 1 / януари 2020 г.

Брой 12 / декември 2019 г.

Брой 11 / ноември 2019 г.

Брой 10 / октомври 2019 г.

Брой 8-9 / 2019 г.

Брой 7 / юли 2019 г.

Брой 6 / юни 2019 г.

Брой 5 / май 2019 г.

Брой 4 / април 2019 г.

Брой 3 / март 2019 г.

Брой 2 / февруари 2019

Брой 1 / януари 2019 г.

Брой 10 / октомври 2018 г.

Брой 8-9 / август-септември 2018 г.

Брой 7/юли 2018 г.

Брой 6/юни 2018 г.

Брой 4/ април 2018

Брой 3/ март 2018 г.

Брой 2/февруари 2018

Брой 1/януари 2018

Брой 11/ ноември 2017

Брой 7/юли 2017г.

Брой 5/ май 2017

Брой 4/ април 2017 г.

Брой 3/ март 2017 г.

Брой 2/ февруари 2017 г.

Брой 1/ януари 2017 г.

Брой 12 / декември 2016 г.

Брой 11 / ноември 2016 г.

Брой 10 / октомври 2016 г.

Брой 8-9 / август - септември 2016 г.

Брой 7 / юли 2016 г.

Брой 6 / юни 2016 г.

Брой 5 / май 2016 г.

Брой 4 / април 2016 г.

Брой 3/ март 2016 г.

Брой 2/ февруари 2016 г.

Брой 1/ януари 2016 г.

Брой 12/ декември 2015 г.

Брой 11/ ноември 2015 г.

Брой 10/ октомври 2015 г.

Брой 8-9/ август-септември 2015 г.

Брой 7 / юли 2015 г.

Брой 6 / юни 2015 г.

Брой 5 / май 2015 г.

Брой 4 / април 2015 г.

Брой 3 / март 2015 г.

Брой 2 / февруари 2015 г.

Брой 1 / януари 2015 г.

Брой 12 / декември 2014 г.

Брой 11/ ноември 2014 г.

Брой 8-9/ август-септември 2014 г.

Брой 6/ юни 2014 г.

Брой 5/ май 2014 г.

Брой 4/ април 2014 г.

Брой 3/ март 2014 г.

Брой 2/ февруари 2014 г.

Брой 1/ януари 2014 г.© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!