Броеве


Моля попълнете следния

ТАЛОН ЗАЯВКА за абонамент

Списание: Училищен счетоводител

Абонамент:


1. Книжно тяло
2. Електронен абонаментЦени на абонамент за 12 месеца: 1. Книжно тяло: 289.99 лв.;
 2. Електронен вариант: 219.99 лв. за едно IP;
 3. Втори и следващи електронен вариант 100.00 лв. за всяко IP;
 4. Книжно тяло + електронен вариант 370.00 лв.

*Всички цени са с ДДС.

Цената на годишния абонамент включва:

 • 12 броя списания за всеки един от месеците до края на годината.
 • Ползване на безплатна консултантска правна помощ по възникнали за счетоводителя казуси за времето на абонамента.
 • Предоставяне в електронен вид на всички публикувани на страниците на списанието примерни образци на документи и процедури.

Какви нови възможности ще предлага електронното издание?

 • Възможност за разпечатване на броя или отделни страници от него от платформата.
 • Онлайн достъп до електронен формат на списанието разрешен за едно IP.
 • Уведомление чрез имейл до абоната за публикуването на броя.
 • Подреждане на броевете, като каталог с възможност за падащо при кликване съдържание на броя.
 • Възможност за търсене на статии.
 • Възможност за получаване на втори и следващ IP за ползване на списанието на преференциална цена.


ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:

Брой 6 / юни 2024 г.

Брой 5 / май 2024 г.

Брой 4 / април 2024 г.

Брой 3 / март 2024 г.

Брой 2 / февруари 2024 г.

Брой 1 / януари 2024 г.

Брой 12 / декември 2023 г.

Брой 10 / октомври 2023 г.

Брой 11 / ноември 2023 г.

Брой 8-9 / август-септември 2023 г.

Брой 7 / юли 2023 г.

Брой 6 / юни 2023 г.

Брой 5 / май 2023 г.

Брой 4 / април 2023 г.

Брой 3 / март 2023 г.

Брой 1 / януари 2023 г.

Брой 2 / февруари 2023 г.

Брой 12 / декември 2022 г.

Брой 11 / ноември 2022 г.

Брой 10 / октомври 2022 г.

Брой 8-9 / 2022 г.

Брой 7 / юли 2022 г.

Брой 6 / юни 2022 г.

Брой 5 / май 2022 г.

Брой 4 / април 2022 г.

Брой 3 / март 2022 г.

Брой 1 / януари 2022 г.

Брой 12 / декември 2021 г.

Брой 2 / февруари 2022 г.

Брой 8-9 / 2021 г.

Брой 8-9 / 2020 г.

Брой 4 / април 2020 г.

Брой 5 / май 2020 г.

Брой 3 / март 2020 г.

Брой 1 / януари 2020 г.

Брой 12 / декември 2019 г.

Брой 10 / октомври 2019 г.

Брой 7/юли 2019 г.

Брой 8-9 / 2019 г.

Брой 6 / юни 2019

Брой 5/май 2019 г.

Брой 4 / април 2019 г.

Брой 3 / март 2019 г.

Брой 2 / януари 2019 г.

Брой 1 / януари 2019 г.

Брой 11 / ноември 2018 г.

Брой 1/януари 2018

Брой 8-9 / 2018 г.

Брой 7/юли 2018 г.

Брой 5/ май 2018

Брой 2/февруари 2018

Брой 7/юли 2017г.

Брой 6/ юни 2017

Брой 4/ април 2017 г.

Брой 5/ май 2017

Брой 3/ март 2017 г.

Брой 2/ февруари 2017 г.

Брой 1/ януари 2017 г.

Брой 12 / декември 2016г.

Брой 11 / ноември 2016г.

Брой 10 / октомври 2016г.

Брой 8-9 / август - септември 2016 г.

Брой 7 / юли 2016 г.

Брой 6 / юни 2016 г.

Брой 5 / май 2016 г.

Брой 4 / април 2016 г.

Брой 3 / март 2016 г.

Брой 2/ февруари 2016 г.

Брой 1/ януари 2016 г.

Брой 12/ декември 2015 г.

Брой 11/ ноември 2015 г.

Брой 10/ октомври 2015 г.

Брой 8-9/ август-септември 2015 г.

Брой 7 / юли 2015 г.

Брой 6 / юни 2015 г.

Брой 5 / май 2015 г.

Брой 4 / април 2015 г.

Брой 3 / март 2015 г.

Брой 2 / февруари 2015 г.

Брой 1 / януари 2015 г.

Брой 12 / декември 2014 г.

Брой 11 / ноември 2014 г.

Брой 10 / октомври 2014 г.

Брой 8-9/ август-септември 2014 г.

Брой 6/ юни 2014 г.

Брой 5/ май 2014 г.

Брой 4/ април 2014 г.

Брой 3/ март 2014 г.

Брой 2/ февруари 2014 г.

Брой 1/ януари 2014 г.© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!