Архив

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА „СИП-2000“ ООД!

01.06.2020

С цел разширяване екипа на „СИП-2000“ ООД, търсим да назначим по трудов договор позитивни и отговорни хора на длъжност „Експерт обществени поръчки“.

Основни изисквания:

  • висше образование в областта на правото или икономиката;
  • опит в сферата на обществените поръчки;
  • отлични познания по Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане;
  • отлична компютърна грамотност;
  • отлични комуникационни умения и умения за работа в екип;
  • лична организираност и отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените задачи.

 

Отговорности и задължения:

Подготвя проекти на документации, вкл. договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

Организира, осъществява, координира и консултира всички дейности, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки.

Извършва мониторинг на обществени поръчки и анализ на документации за обществени поръчки.

Осъществява комуникация с контрагенти и партньори.

Работи с информационните системи на дружеството.

 

В замяна, Ви предлагаме отлични условия на труд, работа в динамична среда и конкурентно възнаграждение.

 

Ако имате интерес да станете част от екипа ни, изпратете автобиография на български език, европейски формат и мотивационно писмо по електронна поща на адрес: office@sip2000.bg  

Краен срок за подаване на документи: 15.07.2020 г.

 

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

Ние не поставяме териториални ограничения. За нас няма значение в кой край на България се намирате, ако покривате нашите изисквания и имате желание за работа. Ние инвестираме във Вашето бъдеще.

Ако имате желание за кариерно развитие „СИП – 2000“ ООД е Вашето място !

 

С уважение: Петър Петев,

Управител на  „СИП- 2000“ ООД


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!