Новини

РЕАЛИЗИРАН БЕ ПОРЕДНИЯ УСПЕШЕН УЕБИНАР НА „СИП-2000“ООД

28.02.2022

С огромно удоволствие бихме искали да Ви благодарим за това, че бяхме заедно на поредното онлайн обучение на списание „Обществени поръчки“ и „СИП-2000“ООД за 2022 г. на тема: “ ВЪЗЛАГАНЕ НА Е-ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2022 Г“

Събитието бе реализирано на 23 - 24 февруари 2022 г. в реално време чрез платформата „LiveWebinar“. Онлайн  семинарът  протече  при  засилен интерес. Включиха се голям  брой участници.

Лектор в първия ден на уебинара бе г-жа Мариана Кацарова. Тя разгледа важни моменти от актуалните редакции на ЗОП и ППЗОП, които пораждат практически трудности в прилагането им от страна на възложителите и стопанските субекти.

През втория ден г-жа Анелия Цветанова – Минчева представи новостите в електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП с насоченост върху новите промени в е-обществени поръчки. В допълнение бяха разгледани, акценти от практиката на КЗК и ВАС.

В спокойна и безопасна дигитална среда, на този двудневен уебинар всички записали се получиха безценна подкрепа и насоки за затвърждаване на своите правни и технологични знания и умения в платформата ЦАИС ЕОП и за правилното прилагане на правната уредба.


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!