Новини

ПРЕДВИЖДАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ В НС

27.07.2022

В т.13 от Програмата за работа на Народното събрание (НС) е предвидено първо гласуване на Законопроекти за допълнение на Закона за обществените поръчки, като точка първа за петък, 29 юли 2022 г. Това са:

-       Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки 47-254-01-73, относно ограничението на инженеринга.

-       Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки 47-254-01-104, относно  изменението на цената на договор за обществена пръчка при инфлация.

До предстоящото бързо гласуване се достигна след като Комисията по регионално развитие и благоустройството се произнесе на свое редовно заседание на 26.07.2022 г. и прие промените в ЗОП, които позволяват индексацията на строителните договори и ограничават процедурите „на инженеринг“.

Днес, 27.07.2022 г., по промените в ЗОП, както по проекта за методика и този за ограничаване на инженеринга, като първа точка от дневния ред, предстои да се произнесе и Правната комисия.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!