Новини

ПАРЛАМЕНТЪТ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

01.08.2022

На своето последно заседание, проведено на 29.07.2022 г., 47-то Народно събрания прие на първо и второ четене проекта на Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки, които е свързан със създаване на методика за изменение на цените на договори за обществени поръчки  при инфлация.

Приетият закон е опит на парламента да се даде „възможност“ да се до реализират множество договори за обществени поръчки, част от които с европейско финансиране, чието изпълнение не може да започне или е спряно поради чувствително повишените цени.

Народното събрание разгледа, но не прие другия законопроект за промени в ЗОП, внесен от група народни представители, с който се предлагаше ограничаване на случаите в които се допуска провеждане на обществени поръчки за инженеринг.

С приетия законопроект, може да се запознаете: тук.

 


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!