Новини

НС ПРИЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ ТРИТЕ ПРОЕКТА ЗА ПРОМЕНИ В ЗОП

13.09.2023

На пленарното заседание на 49-тото Народно събрание проведено на 08.09.2023г. се прие на първо гласуване три законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесени от Министерски съвет и други лица. Те са следните:

  • ЗИД на ЗОП сигнатура № 49-302-01-26 от 27.04.2023 г. – тук.
  • ЗИД на ЗОП сигнатура № 49-302-01-50 от 22.08.2023 г. – тук.
  • ЗИД на ЗОП сигнатура № 49-354-01-26 от 05.05.2023 г. – тук.

Горепосочените промени в закона са с висок приоритет, доколкото са свързани с изпълнение на важни ангажименти на Република българия къмНационален план за възстановяване и устойчивост.

Предстои обединяване на трите законопроекта преди разглеждането им от комисиите и в пленарна зала на второ гласуване.

 Видео от заседанието на 49-о Народно Събрание от 08/09/2023 – част 2 (промените се рзглеждат след 2:23 ч.) – тук.

Източник: Народно събрание


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!