Новини

Нов брой на сп.Училищен счетоводител

21.07.2020

В новият брой 7 / 2020 г. на сп."Училищен счетоводител" , който вече е наличен на електронен и хартиен носител, ще намерите не един, а два материала от рубриката ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР. Като е съобразила, че следващия двоен брой на списанието ще излезе в средата на септември, авторът на материалите в тази рубрика- г-жа Мариета Йорданова – експерт е изготвила календари както за Август 2020 год. така и за Септември 2020 год. Двата календара публикуваме в началото и в края на настоящия брой.

Продължаваме отново не с един, а с два материала, разработени по предложение на наш абонат. И двата материала са посветени на обширната тема за дискриминацията. Като взехме предвид, че дискриминацията спрямо гражданите (работници, служители, заявители на административни услуги, родители и т.н.) е различна от спецификата на дискриминацията, която може да бъде проявено спрямо деца и ученици, предлагаме на вашето внимание статиите Дискриминация. Практика на Комисията за защита от дискриминация на адв. Мария Радева – д-р по право, главен асистент в Русенски университет  „Ангел Кънчев” и Механизъм за предотвратяване на дискриминация в детската градина на г-жа Елена Славчева – директор на ДГ „Детелина”, гр. Русе. Двете статии публикуваме съответни в рубриките СПЕЦИАЛНО ЗА ДИРЕКТОРА и В ПОМОЩ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

            Централно място в броя отделяме на рубриката СЧЕТОВОДСТВО. В нея публикуваме статията на г-жа Мария Цветанова – консултант бюджетно счетоводство със заглавие Указания за съставяне на отчетите в стопанска област „Сметки за средства от Европейския съюз” и задбалансова отчетност за отчитане на финансирането на разходи за сметка от Европейския съюз, националното финансиране, определени международни програми и други донори.

            Следва втората част на статията на г-жа Марияна Илиева – експерт икономист, специалност „Стопански и финансов контрол” озаглавена „Елемент „Управление на риска“. В нея ще намерите подробно  описание на изискванията към стратегията за управление на риска и изработването на риск-регистър и план за действие. Статията може да прочетете в рубриката СФУК.

            Приключваме броя с рубриката ВЕСЕЛ УЧИЛИЩЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ и един забавен тест, който сме разработили по материали от интернет.


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!