Новини

Нов брой на сп."Обществени поръчки"

06.08.2020

Лятото е в разгара си, а пред Вас е новият брой на списание „Обществени поръчки“. В него сме събрали за Вас всичко актуално и интересно в областта на възлагането на обществени поръчки.

Първият ни материал е посветен на проведената в началото на месец юли Национална работна среща на възложителите – Лято 2020 г. Въпреки ограниченията се радваме, че имахме възможност отново да бъдем заедно и да споделяме не само опит и знания, но и приятни емоции на морския бряг.

Във вече традиционния ни материал за новостите в ЦАИС ЕОП, г-жа Анелия Цветанова – Минчева представя най-актуалните функционалности на платформата, както и поредица от нови инструкции за работа с нея.

Органите по обжалване продължават да работят активно, което ни дава възможност отново да Ви представим полезни материали за практиката на Комисията за защита на конкуренцията, но също и на Върховния административен съд, както по прилагането на ЗОП и ППЗОП, така и по ЗУСЕСИФ във връзка с наложени финансови корекции за нарушения при възлагане на обществени поръчки.

Следващият двоен брой на списание „Обществени поръчки“ очаквайте през месец септември, като и през предстоящата ваканция екипът на списание „Обществени поръчки“ и „ЗОП Съветник“ ще останат на Ваше разположение.


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!