Архив   Назад

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ЕСЕН 2023 Г.

Събитието се проведе на 04-06 октомври 2023 г. в нова луксозна и изискана обстановка - в „Тракийската резиденция“ - Старосел

Новите предизвикателства от 2023 г. в правно и практическо отношение пораждат множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира да фокусираме работната среща във вече традиционните три направления:

  • Промени в Закона за обществените поръчки. Мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с обществените поръчки. Основни моменти при търсене на административнонаказателна отговорност за нарушения на ЗОП и ППЗОП;
  • Анализ на практиката на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по прилагане на ЗОП;
  • Практическа работа с ЦАИС ЕОП – законосъобразно попълване на образци на документи (решения на възложителя, обявления, ЕЕДОП и др.) в нея, както и актуални насоки в електронното възлагане при обжалване на поръчката.

Лектори на срещата бяха г-жа Мариана Кацарова, г-жа Аделина Ковачева и г-жа Анелия Цветанова.

Водещ на срещата беше г-н Петър Петев – основател на списание „Обществени поръчки“ и управител на „СИП-2000“ ООД.

 

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!