Архив

На 05-07.04.2017 г. в к.к. "Пампорово"

20.04.2017

СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОЛЕТ 2017г.

Семинарът  се състоя в Спа хотел „Орфей” * * * * 

 

Тема : Анализ на натрупаната до момента практика по прилагане на нормите на новия ЗОП и ППЗОП

 

 

 

През първите два дни от срещата лектор беше г-жа Мариана Кацарова.  През първия ден, тя открои някои от най-важните моменти от Практическото ръководство на АОП, които в някои случаи могат да помогнат, но в други да объркат възложителите, като освен това засегна и  най-важните аспекти от съдържанието на стандартизираните проекти на договори и договорни клаузиВторият ден от Националната работна среща на възложителите – пролет 2017 г. беше изцяло практически ориентиран, като участниците имаха възможност да решават конкретни казуси в различни области от материята на обществените поръчки. Традиционно най-много емоции предизвикаха въпросите, свързани с възлагането чрез събиране на оферти с обява, но също и прилагането на критериите за подбор, методиките за оценка на офертите и др.

 

През третия ден на работната среща други представители на екипа на „СИП – 2000” ООД – Петър Петев, Десислава Енчева и Полина Стоянова представиха пред участниците интересни решения от практиката на органите по обжалване – КЗК и ВАС от първите месеци на 2017 г. Подробен анализ на коментираните решения читателите могат да намерят във всеки брой на списание „Обществени поръчки”.

 

Целта ни бе да предложим на всички участници изцяло ПРАКТИЧЕСКИ, а не теоретичен семинар с висока степен на полезност. Нашата цел и мисия са да сме винаги до Вас и сме убедени, че сме Ви от полза.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ БЯХТЕ НАШИ ГОСТИ !!!


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!