Архив   Назад

ЕДНОМЕСЕЧЕНО ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЦАИС ЕОП

Услугата включва онлайн уебинари, които ще стартират от 20 юли 2020г., по отделните модули на Платформата по предварителнa програма.

След неколкократното отлагане на влизане в сила на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) от 14 юни 2020г. тя вече е факт за всички възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Като всяка промяна и тази не ни освободи от притеснения, за това екипът на „СИП-2000“ се е погрижил за Вашето обучение.

На база на опита, който имаме отчетохме факта, че едно- и двуднвените обучения са слабо ефективни при усвояване на техническата информация, която изисква ресурс от повече време и практическа работа в Платформата. Установи се, че обемът от информация относно техническото боравене в Платформата е практически неусвоим в рамките на един или два дни и е необходимо значително по-дълго време за предаване и усвояване на тази информация. За това целта на тази услуга е в рамките на един месец да Ви помогнем да положите основите на потребителския профил на организацията, в която работите, като изградите нейната система в синтез със закона и познатата ни съдебна практика.

КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА?:

Ако все още не сте се регистрирали или изпитвате затруднения при работа в ЦАИС ЕОП, то услугата „ЕДНОМЕСЕЧНО ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЦАИС ЕОП“ е точно за Вас. Тя включва онлайн уебинари, които ще стартират от 20 юли 2020г., по отделните модули на Платформата по предварително програма, която съдържа:

Модул №1: Въведение в платформата ЦАИС ЕОП – администриране и управление. Начини за организиране на профила на институцията в платформата, регистрация на служител, профил на служител, права и роли.

Модул №2: Практическа работа във виртуалното работно пространство на електронна обществена поръчка в ЦАИС ЕОП:

  • създаване и подготовка на процедура;
  • действия по задаване на основните параметри;
  • групи от изисквания (вкл. видове въпроси);
  • настройки на критерий за възлагане;
  • график;
  • обявяване

Модул №3: Практическа работа във виртуалното работно пространство на електронна обществена поръчка в ЦАИС ЕОП, включваща:

  • обособени позиции;
  • промени в условията на обявена поръчка

Модул №4: Практическа работа във виртуалното работно пространство на електронна обществена поръчка в ЦАИС ЕОП:

•           назначаване на комисия, етапи в работата й и приключване.

Модул №5: Възлагане на електронна обществена поръчка в ЦАИС ЕОП:

  • финално решение на възложителя, обявление за възложена поръчка и възлагане и управление на електронни договори.

 

 За по-ефективното усвояване на материала и придобиване на опит с работата в Платформата сме подготвили ежедневни обучителни, информационни и помощни материали, които ще спомогнат индивидуалната работа на всеки курсист.

ВАЖНО: По технически причини броят на участниците в онлайн обученията е ограничен до 100 души, като регистрацията на всеки участник ще се извършва съгласно реда на заявката за участие в обучението.

ЛЕКТОРИ:

Водещи обучението ще бъдат Анелия Цветанова – Минчева – юрист, експерт „Обществени поръчки“, към момента докторант по докторска програма „Административно право и административен процес“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на множество публикации в сферата на ИТ правото, участник в семинари и научни срещи по тематиката и Мирена Пашкунова – юрист, експерт „Обществени поръчки“, автор на статии в списание „Училищен счетоводител“ и дългогодишен служител на фирма „СИП – 2000“ ООД.

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА?:

Услугата се предлага за възложители по ЗОП, както и за техни служители, които работят със закона и вземат участие в процеса по възлагане на  обществените поръчки.

 

КОЛКО ЩЕ СТРУВА?:

Цената на изпълнение на предлаганата от „СИП – 2000“ ООД услуга е в еднократен размер от 240 лв. без включен ДДС за цял месец обучение!*

*Цената на предлагана услуга е за един курсист.

 

КОНТАКТИ:

За заявки може да се свържете с нашия екип:

 на имейл:  office @sip2000.bg       или телефон: +359 877 399 960© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!