Новини

АДФИ ИЗВЪРШИ 103 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.

11.01.2022

През последното тримесечие на 2021 г. инспекторите на АДФИ направиха 103 финансови инспекции и проверки. Инспекторите провериха 1770 договора, които са на обща стойност 1 627 957 831 лв. През отчетния период са проверени 386 обществени поръчки на обща стойност 529 040 079 лв. В хода на проверките са констатирали 597 нарушения и са съставени 212 акта за установяване на административно нарушение (АУАН).

Констатираните непроведени/неоснователно проведени обществени поръчки са 9 и са в размер на 727 674 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 435 665 лв., от които в хода на инспекциите са възстановени 330 068 лв. Инспекторите са открили 11 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции може да намерите в категория Финансови инспекции.

 

Източник: Официална страница на  АДФИ, интернет адрес:

 https://www.adfi.minfin.bg/bg/news/172 , дата: 10.01.2022


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!