Архив   Назад

19 - 21 Октомври 2016 г. - гр. Велинград

СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ЕСЕН 2016 г.

Семинарът се проведе в Гранд-Хотел „Велинград“**** & Парк-Хотел „Олимп”****

 

ТЕМА  НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕЩА БЕШЕ:

 

ОТГОВОРИ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 2016 Г.

 

  • Основни грешки при събиране на оферти с обява
  • Основания за отстраняване по чл. 54 и 55 от ЗОП
  • Критерии за подбор и доказване на  съответствие чрез ЕЕДОП
  • Критерии за възлагане – допустими показатели и методика за оценка
  • Попълване на ЕЕДОП
  • Практическо упражнение за използване на образците в процедурите по ЗОП
  • Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки – структура и съдържание

НА УЧАСТНИЦИТЕ В  СЕМИНАРА БЕ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ-СЕРТИФИКАТ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП

 

 

 

Срещата  мина изцяло под знака на въпросите и практическите трудности, с които се сблъскаха възложителите през първите месеци от прилагането на новата нормативна уредба на обществените поръчки от 2016г.

 

Водещ лектор в поредната Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки - есен 2016 г.  беше г - жа Мариана Кацарова, а практическата част бе запазена за адв. Петър Петев и за другите експерти от екипа на СИП – 2000 – Полина Стоянова и Десислава Енчева.

 

Целта ни бе да предложим на всички участници изцяло ПРАКТИЧЕСКИ, а не теоретичен семинар с висока степен на полезност. Успяхме да изкоментираме вички теми, залегнати в програмата  на семинара  и прекарахме едни незабравими три дни в красивия  Велинград.

 

Нашата цел и мисия са да сме винаги до Вас и сме убедени, че сме Ви от полза.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ БЯХТЕ НАШИ ГОСТИ !!!

 © 2023 СИП 2000 Всички права запазени!