Архив   Назад

05-07 април 2017 г., к.к. „Пампорово”, Спа хотел „ОРФЕЙ” * * * *

СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОЛЕТ 2017г.

Тема : Анализ на натрупаната до момента практика по прилагане на нормите на новия ЗОП и ППЗОП

 • Коментар на съществуваща практика на възложителите по прилагане на ЗОП и ППЗОП
 • Коментар на практическото ръководство на АОП и стандартизираните образци на договори
 • Представяне на практика на КЗК и ВАС
 • Решаване на казуси по ЗОП и ППЗОП
 •  

ВОДЕЩИ БЯХА:

 • МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт по обществени поръчки, тлавен редактор на списание „Обществени поръчки”, дългогодишен лектор и автор на множество материали в областта на възлагането и контрола при обществените поръчки.
 • ПЕТЪР ПЕТЕВ – консултант по Закона за обществените поръчки, правен консултант и основател на списание „Обществени поръчки”, автор на множество публикации, включително и на Коментар за измененията на ЗОП от 2012 г. и 2014 г., съвместно с г-жа Мариана Кацарова. Хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” по дисциплината „Обществени поръчки и договорни процедури”.
 • ПОЛИНА СТОЯНОВА - юрист, експерт по обществени поръчки от екипа на списание „Обществени поръчки” и „СИП - 2000” ООД. Ръководител направление „Изготвяне и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки”. Експерт водещ рубриката анализ на практиката на КЗК в списание „Обществени поръчки”.
 • ДЕСИСЛАВА ЕНЧЕВА – икономист, експерт по обществени поръчки от екипа на списание „Обществени поръчки” и „СИП - 2000” ООД. Ръководител на направление „Мониторинг на обществени поръчки” в „СИП - 2000” ООД. Модератор на групата за споделяне на практика по ЗОП – ZOPBOOK.

 

П Р О Г Р А М А

 

Сряда 05.04.2017 г.

 

12.30 - 14.00 ч. Пристигане, обяд, настаняване и регистрация на участниците.

14.00 – 15.30 ч. Откриване на семинара в конферентна зала на хотела.

Разглеждане на практиката на възложителите по прилагане на ЗОП и ППЗОП, в следните направления:

 • събиране на оферти с обява;
 • обособени позиции;
 • критерии за подбор;
 • критерии за възлагане;
 • окомплектоване на офертите.

15.30 – 16.00 ч.   Кафе-пауза

16.00 – 17.30 ч. Представяне на методологични материали, разработени от Агенцията по обществени поръчки по прилагане на ЗОП и ППЗОП:

 • практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки;
 • стандартизирани образци на договори.

 Водещ лектор: г-жа Мариана Кацарова

 19.00 ч. Тематична вечеря в механата на Спа хотел „Орфей” * * * * „Посрещане на Първа пролет” с автентична програма от родопския край и DJ.

 

Четвъртък 06.04.2017 г.

 

07.30 - 09.30 ч. Закуска

09.30 - 12.30 ч.Решаване на казуси по прилагане на ЗОП и ППЗОП – интерактивно занимание за участниците в срещата.

Водещ лектор: г-жа Мариана Кацарова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза

12.30 - 14.00 ч. Обяд 

14.00 -17.00 ч. Свободно време за комуникация и обмяна на опит между участниците във форума. За желаещите организирана кратка туристическа разходка до забележителност в региона.

19.00 ч. Втора тематична вечер „Вино и храна в Родопите”. Специално участие на гост изпълнител, DJ и много изненади за участниците.

 

Петък 07.04.2017 г.

 

07.30 - 09.30 ч. Закуска

09.30 – 10.30 ч.Анализ на практиката на КЗК и ВАС във връзка с прилагането на новите норми на ЗОП и ППЗОП.

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза

11.00 – 12.30 ч. Анализ на практиката на КЗК и ВАС във връзка с прилагането на новите норми на ЗОП и ППЗОП (продължение). Коментар и анализ на практически въпроси, възникнали по повод подготовката и провеждането на процедури по ЗОП. Свободна дискусия в залата и поставяне на въпроси от участниците.

Водещи модула: Петър Петев, Поли Стоянова,  Десислава Енчева

12.30 ч.  Обяд в ресторанта на хотела и отпътуване на участниците в срещата.© 2021 СИП 2000 Всички права запазени!