Новини

Задължителна информация по ОВОС

21.09.2016

Тази информация е публикувана във връзка с преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения и е публично достъпна. Всяко заинтересовано лице може да изпрати коментар или съобщение.

ИНФОРМАЦИЯ


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!