Новини

ВНЕСЕН НОВ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗОП В НС, КОЙТО Е СВЪРЗАН С БОЛНИЦИТЕ

01.07.2024

На 28.06.2024 г. е внесен в Народното събрание Законопроект с № 50-454-01-11 за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Той въвежда режим на конкурентно и конкурсно начало при доставка на лекарствени продукти, които се заплащат на лечебните заведения от бюджета на Националната здравноосиурителна каса извън стойността на клиничните пътеки. Причината е многократно по-високите цени, на които НЗОК заплаща посочените лекарствени продукти на лечебните заведения за болнична помощ, които не провеждат обществени поръчки.

Източник: НС, интернет адрес: https://www.parliament.bg/ , дата 01.07.2024 г


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!