Новини

В РАЗГАРА СИ Е КАМПАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЕДНОМЕСЕЧНО ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП И ЦАИС ЕОП

07.03.2022

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПО ЗОП,

Желаем да Ви уведомим, че кампания за записване Провеждане на едномесечно първоначално обучение на служители на Възложителя по Закона за обществените поръчки и Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), вече тече на пълни обороти.

 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Обучението включва онлайн семинари /уебинари/ по отделните модули на предварителна програма. За по-ефективното усвояване на материала и придобиване на опит с работата в ЗОП и ЦАИС ЕОП сме подготвили ежедневни обучителни, информационни и помощни материали, които ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист.

След приключване на обучението всеки курсист ще получи Сертификат за поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, издаден от „СИП – 2000“ ООД  за преминат курс за въвеждащо обучение по ЗОП и ЦАИС ЕОП.

 

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО И ЦЕНА

Начална дата на обучението е 04.04.2022 г.

Цената на обучението  е  490 лв. без ДДС за един курсист.

Забележка: Обучението ще стартира при записан минимум от 10 човека.


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!