Новини

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ РЕГИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ГР. СОФИЯ И СОФИЯ ОБЛАСТ НА ТЕМА „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПО ЗОП“

17.11.2023

С голям успех приключи срещата-дискусия на възложителите на обществени поръчки от гр. София и София област на тема „Административнонаказателна и наказателна отговорност на възложителите по ЗОП“. Събитието се проведе в НДК на 09.11.2023г. Присъстваха 160 участника от над 70 организации, които придобиха професионални и полезни знания и създадоха незабравима енергия и преживяване!

Водещ на срещата бе адв. Петър Петев, който чрез своя дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, поясни защо институциите имат нужда от адекватна и компетентна помощ при подготовката и провеждането на обществени поръчки.

Беше обсъдена най-ефективната превенция за недопускане на нарушения, водещи до административнонаказателна и наказателна отговорност за възложителите, за да бъдат напълно убедени в безупречността на всяка обществена поръчка и да осигурят спокойствие на себе си и експертите по ЗОП.

Адв. Мария Радева посочи кога едно административно нарушение може да се третира и като длъжностно престъпление, а г-жа Мариана Кацарова разгърна темата за досега действащите и изменени административнонаказателни разпоредби по ЗОП. Г-жа Аделина Ковачева даде насоки, какво трябва да знае възложителя в процедура по административнонаказателна отговорност.

В последния модул от срещата бяха разяснени ползите от използването на услугите, които „СИП-2000“ ООД предоставя на своите партньори. Демонстрира се в реално време как работят нашите експерти.

За целта чрез задаване на въпроси от присъстващите в услугата ЗОП СЪВЕТНИК, се демонстриара бързото намиране на отговор. След което се разясниха ползите от услугата от ръководителя й – г-жа Анелия Цветанова. Направи се демонстрация и на услугата „Мониторинг“, чрез произволно избрани от публиката вече обявени обществени поръчки в Регистър обществени поръчки в ЦАИС ЕОП, в рамките на час г-жа Даниела Желева намери сериозен набор от допуснати грешки и нарушения от страна на възложителя.

Благодарим на всички присъстващи за активното участие и мотивиционното настроение.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!