Новини

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНАТА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СИП-2000 И СП. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

16.06.2022

В периода 08-10 юни 2022 г. в красивия к.к. Свети Влас, в хотел „Парадайз Бийч“***** се проведе първа за тази година присъствена Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки – Лято 2022 г.  Срещата премина под надслов „Надгради знанията си за електронните обществени поръчки“ с три тематични направления:

Проблемни области в практиката по възлагане на обществени поръчки;

• Практическа работа с ЦАИС ЕОП - акценти в електронното възлагане;

• Анализ на практиката на Върховния административен съд по прилагане на ЗОП.

Традиционно, през първия ден от срещата г-жа Мариана Кацарова представи нови моменти от практиката по възлагане на обществени поръчки, както и основните насоки в планираните изменения на ЗОП. Редицата въпроси от страна на аудиторията не стихваха и се засегнаха и редица други теми.

Вторият ден от срещата беше посветен на практическа работа с ЦАИС ЕОП, като фокусът бе върху действията на оценителната комисия и приключването на обществена поръчка, с лектор г-жа Анелия Минчева. Представиха се редица функционалности на платформата, като открояващи се бяха проблематиката свързана с обособените позиции в платформата, функционалността за жребии и разбира се, проблемния модул за договорите.

През третия ден нашият нов лектор г-жа Аделина Ковачева направи преглед на натрупаната до момента практика на ВАС по основни въпроси от възлагателния процес.  Бяха засегнати редица теми, през погледа на съдебната практика - пазарни консултации, обособени позиции, задължителни и незадължителни основания за отстраняване и други.

Водещ на срещата бе г-н Петър Петев – основател на списание „Обществени поръчки“ и управител на „СИП-2000“ ООД, който представи и новостите в услугите на дружеството.

Участниците получиха актуална, полезна и практически насочена информация по най-важните теми, свързани с възлагането на обществени поръчки, обединени този път в невероятната 3 в 1 комбинация, която затвори кръга от необходими знания за един експерт.

Семинарът  протече  при  засилен интерес с над 120 участници от цялата страна и се превърна в едно незабравимо и полезно преживяване на морския бряг.


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!