Новини

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЕСЕННАТА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СИП-2000 И СП. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

08.11.2022

При голям интерес премина присъствената обучителна програма на Националната работна среща на възложителите на обществени поръчки – Есен 2022 г., която се организира от „СИП-2000“ ООД и списание „Обществени поръчки“.

Събитието се проведе в периода 02-04 ноември 2022 г. в красивия гр. Велико Търново, в Спа хотел „Гранд хотел Янтра“ ****.  В него участваха над 140 представители от цялата страна.

Срещата премина под надслов “Повиши експертното си ниво при възлагане на обществени поръчки“ с три тематични направления:

•        Актуални въпроси на правната уредба и практиката по прилагане на ЗОП и ППЗОП;

•        Актуални въпроси и практика при работа с ЦАИС ЕОП. Прилагане на Регламент 2022/576;

•        Анализ на практиката на Върховния административен съд по прилагане на ЗОП и ЗУСЕФСУ.

Лектори на семинара бяха г-жа Мариана Кацарова, г-жа Аделина Ковачева и г-жа Анелия Минчева. Целта бе участниците в срещата да получат информация, както и да обменят такава, по отношение на ключови въпроси от прилагането на ЗОП и ЦАИС ЕОП, наблегна се и на очакваните нови изменения на закона.


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!