Новини

С изключителен успех премина първата за тази година Национална Работна среща на възложителите на обществени поръчки - Зима 2020 г.

03.03.2020

 

С огромно удоволствие бихме искали да Ви благодарим за това, че бяхме заедно на първия ни за тази година семинар, който се проведе в периода от 26 до 28 февруари 2020г. в гр. Велико Търново в Гранд хотел „Янтра“ ****.

Работната среща се състоя в насоченост към новите акценти в ЗОП, ППЗОП и платформата ЦАИС ЕОП, пораждащи практически затруднения, казуси и въпроси.

В първия ден лектор бе г-жа Мариана Кацарова, която представи промени в ЗОП, в сила от 01.01.2020 г. и предлаганите проектни промени в ППЗОП, които се предвиждат да са в сила от 01.04.2020г.

През втория и третия ден, посветен изцяло на платформата, г-жа Анелия Цветанова-Минчева, демонстрира в ЦАИС ЕОП как практически да се подготви и възложи една обществена поръчка с две обособени позиции.

Лектора мина и през пътя на поисканото и дадено разяснение и успя да демонстрира промяна на условията на обществена поръчка в платформата.

В реално време се представи как да се назначи комисия, като в допълнение се изигра ситуация на смяна на член от комисията. Така през проблематиката на нейната работата успяхме да приключим едната обособена позиция, по която имаше оферти и да достигнем до избора на възложителя и неговото решение с избран изпълнител и завършване на процедурата.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!