Новини

РЕАЛИЗИРАНO БЕ EДНОМЕСЕЧНОТО ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП И ЦАИС ЕОП НА СИП-2000

04.05.2022

С огромно удоволствие бихме искали да Ви благодарим за това, че с новите експерти обществени поръчки бяхме заедно на едномесечно предизвикателство първоначално обучение на служители на Възложителя по Закона за обществените поръчки и Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“,  проведено от „СИП-2000“ ООД.

Обучението включваше онлайн уебинари по отделните модули на предварителна програма, като за по-ефективното усвояване на материала и придобиване на опит с работата в ЗОП и ЦАИС ЕОП в нашата платформа за обучение ЕПО бяхме подготвили ежедневни обучителни, информационни и помощни материали, които подпомогнаха за индивидуалната работа на всеки курсист.

Онлайн  обучението  протече  от  04 април до 04 май 2022 г. при  засилен интерес, тъй като се включиха голям  брой участници.

Лектори на обучението бяха г-жа Мариана Кацарова и  г-жа Анелия Цветанова – Минчева, които представиха първоначалните основни стъпки в ЗОП и ППЗОП и електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.

В спокойна и безопасна дигитална среда, на месечното обучение всички записали се получиха безценна подкрепа и насоки за затвърждаване на своите базисни правни и технологични знания и умения в платформата ЦАИС ЕОП и за правилното прилагане на правната уредба.

 

Благодарим на участниците и им пожелаваме попътен вятър в света на обществените поръчки!

 

 

 

 

 

 

Повече за предлаганите от нас обучения, може да намерите на официалната ни страница:

https:/ /sip2000.bg


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!