Новини

РЕАЛИЗИРАН БЕ ПОРЕДНИЯ УСПЕШЕН УЕБИНАР НА СПИСАНИЕ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

01.11.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

С огромно удоволствие бихме искали да Ви благодарим за това, че бяхме заедно на поредното онлайн обучение на списание „Обществени поръчки“ и СИП-2000 Есен 2021 г. на тема: “НОВОСТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА Е-ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ по две направления:

✓ Актуални въпроси по прилагане на ЗОП и ППЗОП.

✓ Практически съвети за безпроблемна работа с ЦАИС ЕОП.

Събитието, бе реализирано на 27 - 28 октомври 2021 г. в реално време чрез платформата „LiveWebinar“. Онлайн  семинарът  протече  при  засилен интерес, тъй като се включиха голям  брой участници.

Лектор в първия ден на уебинара бе г-жа Мариана Кацарова. Тя разгледа важни моменти от актуалните редакции на ЗОП и ППЗОП, които пораждат практически трудности в прилагането им от страна на възложителите и стопанските субекти.

През втория ден г-жа Анелия Цветанова – Минчева представи новостите в електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП с насоченост върху новите промени в е-обществени поръчки. В допълнение бяха разгледани новите и актуализирани документи на Агенцията по обществени поръчки, както и акценти от практиката на КЗК и ВАС.

В спокойна и безопасна дигитална среда, на този двудневен уебинар всички записали се получиха безценна подкрепа и насоки за затвърждаване на своите правни и технологични знания и умения в платформата ЦАИС ЕОП и за правилното прилагане на правната уредба.


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!