Новини

Проведе се успешно националната работна среща на възложителите на обществени поръчки- есен 2018 г.

19.11.2018

В периода 31 октомври – 02 ноември 2018г. се проведе поредната Национална работна среща на Възложителите на обществени поръчки – Есен 2018 г. в красивия планински курорт Боровец, в обновения хотел „ЛИОН“ ****, организирана от „СИП–2000” ООД и списание „Обществени поръчки“.

Водещ на срещата бе адв. Петър Петев, а темите на семинара:

Коментар на измененията в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки -2018г.

Практически въпроси по използването на Централизираната електронна платформа за обществени поръчки.

По програма, първите два дни от срещата лектор бе г-жа Мариана Кацарова, като през първия ден, тя разгледа най-новите моменти от промените в правната уредба и практика на обществените поръчки, като различните срокове за влизане в сила на новите правила, новите стойностни прагове, какви са промените в обстоятелствата за лично състояние, критериите за подбор, третите лица и редица други важни промени.

През втория ден от Националната работна среща на възложителите – Есен 2018 г., екипът на СИП- 2000 представи новия си продукт „ЗОП СЪВЕТНИК – обединени информационни услуги по ЗОП“, който е изцяло насочен към практиката и новите изменения в сферата на обществените поръчки. Срещата продължи с преглед на отражението на промените в правната уредба и практика върху възлагането на обществените поръчки от г-жа Кацарова. Емоции предизвикаха въпросите, свързани с новите моменти по възлагането чрез събиране на оферти с обява и промените, свързани с новите състави на административни нарушения по ЗОП. 

През третия ден на работната среща г-жа Анелия Цветанова-Минчева разясни пред участниците какво представлява електронно възлагане на обществените поръчки и проблематиката, свързана с новата Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ на Агенцията по обществени поръчки.

Целта ни бе да предложим на всички участници изцяло практически семинар с висока степен на полезност, като нашата мисия е винаги те да са успешни.

Благодарим на всички за огромния интерес!

 


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!