Новини   Назад

ПРОВЕДЕ СЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Лято 2020 г.

За нас беше удоволствие, че бяхме заедно на поредния ни за тази година семинар, който се проведе в периода от 01 до 03 юли 2020г. в красивия к.к. Свети Влас, в хотел „Парадайз Бийч“****, на тема: ЦАИС ЕОП – усвои процеса по възлагане на обществена поръчка от практиката - мисия „Успешна“

Работната среща се състоя след множество отлагания при спазване на всички действащи към момента на провеждането противоепидемични мерки.

През първия и втория ден, посветен изцяло на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), г-жа Анелия Цветанова-Минчева, демонстрира в нея как практически да се подготви и възложи успешно обществена поръчка.

В първия практически модул за стартиране на е-обществена поръчка се обърна специално внимание на подготовката и качване на документи, структуриране на скалите за оценка, създаване на график на процедурите, и други, като се достигна до публикуване в Регистъра на обществените поръчки и Профила на купувача. В този модул се демонстрира в реално време как да се подготви процедура без използване на шаблон по вид публично състезание и със шаблон по вид способ за възлагане - събиране на оферти с обява.

Във втория модул в допълнение за е-обществени поръчки се наблегна и на проблематиката за обособените позиции и се разгледаха функционалностите, свързани с тях.

Бяха представени и най-честите допускани грешки от първата и втората вълна на възложителите в реалната среда на платформата.

През практически модул три лекторът показа новия профил на купувача в платформата и как се осъществява обмена на документи и съобщения през ЦАИС ЕОП. Мина се и през пътя на поисканото и дадено разяснение и  проблематиката, свързана със стопанските субекти и техните оферти.

В реално време се представи как да се назначи комисия и пътя на преминаване през модул оценяване. Така през проблематиката на нейната работа успешно се приключиха двете процедури, по които имаше оферти и се достигна практически модул четири до избора на възложителя и неговото решение с избран изпълнител и завършване на процедурите. Важно допълнение към семинара бе, че лекторът представи новия модул „Електронно възлагане и управление на договор“, който бе активиран в тестовата среда в края на месец юни 2020г. Така практически се достигна и до желания резултат за цялостен процес на електронно възлагане на обществените поръчки.

В третия ден лектор бе г-жа Мариана Кацарова, която представи промени в ЗОП, в сила от 01.01.2020г. и промени в ППЗОП, които са в сила от 01.04.2020г. Достигна се до заключението, че неразривно ръка за ръка следва да вървят правното обучение и техническите компетенции за да са успешни стартираните и възлаганите е-обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. През този ден се обсъдиха уеднаквяване на информацията, подлежаща на публикуване в РОП и профила на купувача на платформата, промените в режима за събиране на оферти с обява, пазарните консултации и опциите, както и редица други актуални теми.

В реално време се представи как да се назначи комисия и пътя на преминаване през модул оценяване. Така през проблематиката на нейната работа успешно се приключиха двете процедури, по които имаше оферти и се достигна практически модул четири до избора на възложителя и неговото решение с избран изпълнител и завършване на процедурите. Важно допълнение към семинара бе, че лекторът представи новия модул „Електронно възлагане и управление на договор“, който бе активиран в тестовата среда в края на месец юни 2020г. Така практически се достигна и до желания резултат за цялостен процес на електронно възлагане на обществените поръчки.

В третия ден лектор бе г-жа Мариана Кацарова, която представи промени в ЗОП, в сила от 01.01.2020г. и промени в ППЗОП, които са в сила от 01.04.2020г. Достигна се до заключението, че неразривно ръка за ръка следва да вървят правното обучение и техническите компетенции за да са успешни стартираните и възлаганите е-обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. През този ден се обсъдиха уеднаквяване на информацията, подлежаща на публикуване в РОП и профила на купувача на платформата, промените в режима за събиране на оферти с обява, пазарните консултации и опциите, както и редица други актуални теми.

В реално време се представи как да се назначи комисия и пътя на преминаване през модул оценяване. Така през проблематиката на нейната работа успешно се приключиха двете процедури, по които имаше оферти и се достигна практически модул четири до избора на възложителя и неговото решение с избран изпълнител и завършване на процедурите. Важно допълнение към семинара бе, че лекторът представи новия модул „Електронно възлагане и управление на договор“, който бе активиран в тестовата среда в края на месец юни 2020г. Така практически се достигна и до желания резултат за цялостен процес на електронно възлагане на обществените поръчки.

В третия ден лектор бе г-жа Мариана Кацарова, която представи промени в ЗОП, в сила от 01.01.2020г. и промени в ППЗОП, които са в сила от 01.04.2020г. Достигна се до заключението, че неразривно ръка за ръка следва да вървят правното обучение и техническите компетенции за да са успешни стартираните и възлаганите е-обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. През този ден се обсъдиха уеднаквяване на информацията, подлежаща на публикуване в РОП и профила на купувача на платформата, промените в режима за събиране на оферти с обява, пазарните консултации и опциите, както и редица други актуални теми.

Отдели се и специално внимание от г-жа Кацарова и на актуалната тематика за отражение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците върху обществените поръчки.

Във връзка с многото въпроси относно ЦАИС ЕОП, се отдели в началото и края и още време за обмяна на опит и задаване на въпроси за присъединяването към профила на организация, регистрация на квалифициран  електронен подпис, както и за модул оценяване и работата на комисията в платформата.

Водещ на срещата бе г-н Петър Петев.

За културно-развлекателната част на всички присъстващи, бяха подготвени приятни изненади, като част от тях бяха организирана кратка туристическа разходка с корабче в залива на к.к Свети Влас.

В наложилия се стил на организаторите „СИП-2000“ ООД присъстваше и гост изпълнител, DJ и много други приятни и незабравими моменти бяха организирани за комфорт на гостите на Националната работна среща на възложителите на обществените поръчки - Лято 2020г.

Благодарим Ви за присъствието, за отзивите и за многото въпроси!© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!