Новини

ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

31.08.2023

Продължава записването за Националната среща на възложителите на обществени поръчки – Есен 2023, която ще се проведе на 04-06 октомври 2023 г. в нова луксозна и изискана обстановка - в „Тракийската резиденция“ – Старосел.

Новите предизвикателства от 2023 г. в правно и практическо отношение пораждат множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира да фокусираме предстоящата работна среща във вече традиционните три направления:

  • Промени в Закона за обществените поръчки. Мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с обществените поръчки. Основни моменти при търсене на административнонаказателна отговорност за нарушения на ЗОП и ППЗОП;
  • Анализ на практиката на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по прилагане на ЗОП;
  • Практическа работа с ЦАИС ЕОП – законосъобразно попълване на образци на документи (решения на възложителя, обявления, ЕЕДОП и др.) в нея, както и актуални насоки в електронното възлагане при обжалване на поръчката.

 

Допълнителна информация относно записване и условия за участие в срещата може да получите на телефон 0877 399 960. Програмата може да намерите тук.


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!