Новини

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО РЕГИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ „СИП-2000“ ООД

18.07.2023

     На 13.07.2023г „СИП-2000“ ООД имаше удоволствието да бъде домакин и организатор на:

РЕГИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ОБЛАСТИТЕ ШУМЕН, РАЗГРАД И ТЪРГОВИЩЕ НА ТЕМА:

„АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПО ЗОП“

На срещата, която се проведе в гр. Шумен, присъстваха представители на повечето възложители от трите области. Те участваха в дискусия за най-често срещаните проблеми, грешки и последствия при провеждането на обществени поръчки. Първият лектор бе г-жа Мариана Кацарова, която представи някои от решенията и начините за защита от санкции. Бяха обсъдени кои са най-честите нарушения и как да не бъдат допускани в практиката. Представиха се добри практики и анализи на най-често установяваните нарушения от Сметна палата и АДФИ.

Засегната беше и темата за новите състави на административни нарушения и удвоените размери на глобите, съгласно Законопроект за изменение на ЗОП, както и в кои случаи може да се стигне до глоба от 75 000 лв. лично за възложителя, като физическо лице.

Вторият лектор адв. Мария Радева - преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“ разгърна темата за ограничаване на административно-наказателната и наказателната отговорност или кога административното нарушение може да се третира и като длъжностно престъпление.

Третия лектор г-жа Аделина Ковачева – дългогодишен съдия във Върховен административен съд, автор на публикации в сп. „Обществени поръчки“, беше поканена да сподели и своя богат опит -  какво се случва  в съдебната практика и кои са най-честите нарушения на ЗОП.

Накрая на срещата адв. Петър Петев представи най-важните тънкости, които ще предпазят възложителя от грешки, водещи до административно-наказателна и наказателна отговорност.

В дискусията бяха установени няколко опорни точки – организиране на повече обучения на служителите по ЗОП, за да бъдат максимално подготвени и да не допускат грешки.

Основната и най-добрата защита е превенцията при подготовката на обществената поръчка, качествен контрол и мониторинг още преди откриване на процедурата, за да бъдат спестени евентуални глоби, обжалвания и финансови корекции. Всичко свързано с една обществена поръчка трябва да е законосъобразно и необоримо. 


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!