Новини

ПРИ ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА НИ ЗА 2021 г. ПРИСЪСТВЕНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ЛЯТО 2021 г.

21.06.2021

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ,

 

С радост Ви съобщаваме, че при голям интерес успешно приключи първата ни за 2021 г. присъствена Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки – Лято 2021 г., която се проведе в периода 16-18 юни 2021 г. в здравословна атмосфера и експертна среда в красивия к.к. Свети Влас, в хотел „Парадайз Бийч“****, който се намира на самия бряг на морето.

В първия ден от семинара, след тържественото му откриване от г-н Петър Петев – основател на списание „Обществени поръчки“ и управител на „СИП – 2000“ ООД,  г-жа Мариана Кацарова представи новите Изменения в Закона за обществените поръчки и в Правилника за прилагането му, като показа и демонстративно в ЦАИС ЕОП основни моменти от света на електронното възлагане.

 В останалите два дена г-жа Анелия Минчева ни запозна с по-важните и интересни моменти от Анализ на практиката на КЗК и ВАС във връзка с приложимостта на ЦАИС ЕОП. Проведе се и Практическо занятие: Акценти в процеса по електронно възлагане на обществена поръчка. С насоченост работа на оценителната комисия при провеждане на електронна процедура за възлагане на обществена поръчка с обособени позиции и приключването й.        

 

 

Благодарим на всички присъствали за участието и зададените въпроси!

От Екипа на СИП-2000


© 2021 СИП 2000 Всички права запазени!