Новини

Премина успешно практическото обучение по електронно възлагане на обществени поръчки в Пловдив

30.10.2019

При изключително голям интерес премина практическото обучение на експерти - обществени поръчки по възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната електронна платформа „ЦАИС ЕОП“, проведено на  29 октомври 2019 г. в  гр. Пловдив.

Обучението се проведе в две части:

•ПРАВНИ АСПЕКТИ: "КОМЕНТАР НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗОП И ППЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЦАИС ЕОП", където се обсъди правната регламентация на платформата, както и сроковете и изключенията, свързани с нея.

•ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: „ОБЩА ХАРАКTЕРИСТИКА И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ЦАИС ЕОП", където практически се представиха начините за организиране на профила на съответната организация в платформата, регистрация и присъединяване на служители и провеждане и възлагане на електронни обществени поръчка в нея.

 

ЛЕКТОРИ И ВОДЕЩИ НА СРЕЩАТА бяха:

• ПЕТЪР ПЕТЕВ – юрист, експерт по обществени поръчки, правен консултант и основател на сп. „Обществени поръчки”, дългогодишен лектор в областта на обществените поръчки, автор на редица статии по проблематиката.

АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА-МИНЧЕВА – юрист, експерт обществени поръчки, докторант в СУ “Св. Климент Охридски“, автор на множество публикации в сферата на ИТ право, лектор и участник в семинари и научни срещи по тематиката.

Промените в ЗОП и ППЗОП от 2019 г. и най-вече първият етап на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) пораждат множество практически затруднения, казуси и въпроси. Със стартирането на електронната платформа набирането на умения за работа с нея от страна на експертите по ЗОП придобива особено важно значение, затова и практическото й обучение за нея се явява крачка към тях.

 

Благодарим за засиления интерес на участниците, за многото зададени въпроси, доброто настроение и за прекрасната обстановка и организация!

 

 


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!