Семинари   Назад

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП И ЦАИС ЕОП

Обучението е онлайн и е по отделни модули на предварителна програма

Осъществява се чрез индивидуален достъп в онлайн платформа за ежедневно поддържащо обучение по ЗОП, където са включени ежедневни обучителни видеа, информационни и помощни материали, които ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист.

След приключване на обучението всеки курсист ще получи Сертификат за поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, издаден от „СИП – 2000“ ООД  за преминат курс за въвеждащо обучение по ЗОП и ЦАИС ЕОП.

 

Доверете се на опита и нека вашите нови експерти направят своите първи стъпки в света на електронните обществени поръчки с нас!© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!