Новини

ОТНОВО НА ХОРИЗОНТА В НС ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗОП, ОБХВАЩАШ ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ ИНФЛАЦИЯ

21.07.2022

В Народното събрание се внесе нов Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки с № 47-254-01-104.

С § 1 от него се създава чл. 117а от ЗОП, с наименование „ Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация“, като засяга случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП.

Той цели да създаде правна възможност за преодоляване на инфлационния риск, чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, разписани е нарочна методика, одобрена  от МС.

Може да го намерите: тук.


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!