Архив   Назад

От името на списание „Обществени поръчки” и „СИП-2000” ООД Ви каним на организирания от нас уебинар, посветен на практически въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП, както и на новостите в електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.

Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври 2021 г. в електронната платформа „LiveWebinar“.

Всички предизвикателства в правно и практическо отношение пораждат множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира да фокусираме предстоящия уебинар в две направления:

  • Практически въпроси по прилагане на правната уредба на обществените поръчки;
  • Новости в електроното възлагане чрез ЦАИС ЕОП – практически съвети за безпроблемна работа с платформата.
  • ЛЕКТОРИ НА УЕБИНАРА:

  • МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт по обществени поръчки, главен редактор на списание „Обществени поръчки”, дългогодишен лектор и автор на множество материали в областта на възлагането и контрола при обществените поръчки.

  • АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА-МИНЧЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки, лектор и автор в областта на електронното възлагане на обществените поръчки, докторант в СУ “Св. Климент Охридски“ по тема „Административноправен режим на електронните административни услуги“.© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!