Новини

ОТ 03.10.2022 г. Е НАЛИЧНА НОВАТА УСЛУГА НА СИП - 2000 ООД - ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП И ЦАИС ЕОП

03.10.2022

Налична е новата ни услуга - Провеждане на едномесечно първоначално обучение на служители на Възложителя по Закона за обществените поръчки и Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обучението е онлайн и е по отделни модули на предварителна програма. Осъществява се чрез индивидуален достъп в онлайн платформа за ежедневно поддържащо обучение по ЗОП, където са включени ежедневни обучителни видеа, информационни и помощни материали, които ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист.

След приключване на обучението всеки курсист ще получи Сертификат за поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, издаден от „СИП – 2000“ ООД  за преминат курс за въвеждащо обучение по ЗОП и ЦАИС ЕОП.

     Цената на обучението е  150 лв. без ДДС за един курсист.

 


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!