Новини

ОБНАРОДВАХА ПРОМЕНИТЕ В МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ПО ЗОП

01.03.2023

В бр. 19 на Държавен вестник от 28.02.2023 г.  се обнародва Постановление № 31 от 23 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г.

С приетото постановление договорите и рамковите споразумения за доставка в секторите природен газ, топлинна и електрическа енергия, сключени по ЗОП, ще могат да се актуализират съобразно натрупаната инфлация.

До момента с методиката бе регламентиран начинът за промяна на цената само на договори и рамкови споразумения за строителство.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Може да го намерите : ТУК.


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!