Новини

НОВИЯ АКТ ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЛИЗА В СИЛА ТОЗИ МЕСЕЦ

08.08.2022

На 30 юни 2022 г., в Официален вестник на Европейския съюз, беше публикуван новия Акт за международните обществени поръчки – Регламент (ЕС) 2022/1031 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2022 г.

С него се определят мерки по отношение на необхванатите от международни задължения поръчки, имащи за цел да подобрят достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от Съюза до пазарите на обществени поръчки и концесии на трети държави. С него се въвеждат процедури, чрез които Европейската комисия да може да предприема проучвания във връзка с предполагаеми мерки или практики на трети държави срещу икономически оператори, стоки и услуги от Съюза, както и да започва консултации със съответните трети държави.

Регламентът е пряко приложим в Република България и влиза в сила от 29 август 2022 г.

С приетия Регламент може да се запознаете : тук.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!