Новини

НОВ ЧЛЕН В ЕКИПА НА СИП-2000

09.03.2022

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПО ЗОП,

След своето пенсиониране от Върховния административен съд г-жа Аделина Ковачева предложи сътрудничество на екипа на СИП -2000! За всички нас и нашите клиенти е удоволствие експерт от такава величина да анализира за Вас решенията на КЗК и ВАС, да изготвя за Вас статии за списание „Обществени поръчки“, да е част от екипа на ЗОП СЪВЕТНИК и да отговаря на Вашите въпроси, да е Ваш лектор на семинарите. Така ще  Ви предоставим:

 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ,

 ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ,

 ПОВЕЧЕ ОПИТ

 и ще добиете повече УВЕРЕНОСТ, когато сме до Вас!

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Аделина Ковачева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има четиридесет и две години стаж, като съдия, последователно в Районен съд Перник, Окръжен съд Перник и Върховен административен съд. В четвърто отделение на Върховния административен съд е съдия от септември на 1999г. до септември на 2021г., когато се пенсионира. Автор на три книги, анализиращи Закона за обществените поръчки и на редица публикации в специализирани списания. Лектор на семинари и обучения по тълкуване и прилагане на ЗОП.

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА СИП-2000:

„Три от решенията на г-жа Ковачева са намерили отражение в изменения на ЗОП. За нас е чест да сме заедно с нея, помагайки на Вас. Един екип от експерти е толкова по-добър, колкото повече стойност може да допринесе за своите клиенти!“          

 


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!