Семинари   Назад

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ЕСЕН 2024 Г.

Събитието ще се проведе в периода края на м. октомври – началото на м.ноември 2024 г. в нова луксозна и изискана обстановка - в „Тракийската резиденция“ – Старосел.

Новите предизвикателства от 2024 г. в правно и практическо отношение пораждат множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира да фокусираме работната среща във вече традиционните три направления:

  • Промени в нормативната уредба на обществените поръчки;
  • Анализ на практиката на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по прилагане на ЗОП;
  • Практическа работа с ЦАИС ЕОП – новости в платформата, казуси и решения в електронното възлагане на обществената поръчка.

Лектори на срещата ще бъдат г-жа Мариана Кацарова, г-жа Аделина Ковачева и г-жа Анелия Цветанова.

Водещ на срещата - г-н Петър Петев – основател на списание „Обществени поръчки“ и управител на „СИП-2000“ ЕООД.© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!