Архив

На 6, 7 и 8- ми юни се проведе НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ- ЛЯТО 2016г. в к.к “Слънчев бряг“ – хотел “Котва“ ****

08.06.2016

На срещата се коментираха темите :

- АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

- ОБМЯНА НА ОПИТ, СВЪРЗАН СЪС СЪСТАВЯНЕТО НА АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ – АКТОВЕ ЗА РАЖДАНЕ, БРАК И СМЪРТ

- НОВОТО В НОТАРИАЛНИТЕ ЗАВЕРКИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

- ФИНАНСКИ НА КМЕТСТВОТО. СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (СФУК) В КМЕТСТВОТО


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!