Архив   Назад

ДВУДНЕВЕН СИП-2000 УЕБИНАР, посветен на практически въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП, както и често допускани грешки в електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.

Събитието ще се проведе на 23 и 24 февруари 2022 г. в електронната платформа „LiveWebinar“.

Възлагането на обществени поръчки продължава да бъде предизвикателство в правно и практическо отношение, тъй като поражда множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира и през 2022 г. да фокусираме предстоящия уебинар в две направления:

  • Практически въпроси по прилагане на правната уредба на обществените поръчки;
  • Често допускани грешки в електроното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.

Лектор в първия ден на уебинара ще бъде Мариана Кацарова. Тя ще разгледа важни моменти от актуалните редакции на ЗОП и ППЗОП, които пораждат практически трудности при прилагането им.  

През втория ден Анелия Минчева ще представи често допускани грешки при електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП през призмата на акценти от практиката на КЗК и ВАС.© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!