Архив   Назад

ДВУДНЕВЕН СИП-2000 УЕБИНАР, посветен на практически въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП, както и често допускани грешки в електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.

Събитието се проведе на 23 и 24 февруари 2022 г. в електронната платформа „LiveWebinar“.

Възлагането на обществени поръчки продължава да бъде предизвикателство в правно и практическо отношение, тъй като поражда множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира и през 2022 г. да фокусираме предстоящия уебинар в две направления:

  • Практически въпроси по прилагане на правната уредба на обществените поръчки;
  • Често допускани грешки в електроното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.

Лектор в първия ден на уебинара беше Мариана Кацарова. Тя разгледа важни моменти от актуалните редакции на ЗОП и ППЗОП, които пораждат практически трудности при прилагането им.  

През втория ден Анелия Минчева представи често допускани грешки при електронното възлагане чрез ЦАИС ЕОП през призмата на акценти от практиката на КЗК и ВАС.© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!