Архив   Назад

Двудневен СИП-2000 УЕБИНАР (14 - 15 АПРИЛ 2021 г.)

ТЕМИ: Новости в правната уредба на обществените поръчки от началото на 2021 г. и ЦАИС ЕОП – анализ на практика на КЗК, свързана с използването й и практическа работа с платформата - задължителни и незадължителни модули.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   

Имаме удоволствието от името на списание „Обществени поръчки” и „СИП-2000” ООД да Ви поканим на организирания от нас уебинар, посветен на промените в Закона за обществените поръчки и ППЗОП и актуалната практика по възлагане чрез ЦАИС ЕОП – Пролет 2021 г.

Събитието ще се проведе на 14 и 15 април 2021 г. в електронната платформа „LiveWebinar“.

По традиция, началото и на тази година е свързано с промени в Закона за обществените поръчки и в Правилника за неговото прилагане. На този фон, Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) набира сила, макар все още да не е напълно изградена.

Всички тези предизвикателства в правно и практическо отношение пораждат множество затруднения, казуси и въпроси. Това за пореден път ни мотивира да фокусираме предстоящия уебинар в две направления:

  • Новости в правната уредба на обществените поръчки от началото на 2021 г.
  • ЦАИС ЕОП – анализ на практика на КЗК, свързана с използването й и практическа работа с платформата - задължителни и незадължителни модули.

Лектор в първата половина на първия ден ще бъде Мариана Кацарова, която ще Ви представи измененията в ЗОП и ППЗОП, както и някои функционалности на ЦАИС ЕОП, свързани с планирането на обществени поръчки. През втората половина на първия, както и през втори ден Анелия Цветанова - Минчева ще демонстрира работа с платформата – задължителни и незадължителни модули и ще представи анализ на решения на КЗК, свързани с ЦАИС ЕОП.

Целта ни е участниците да получат актуална информация за отражението на промените в правната уредба върху дейността на възложителите и да придобият по-задълбочени умения за работа с платформата.

Очакваме Ви!© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!