Архив   Назад

Двудневен СИП-2000 УЕБИНАР (14 - 15 АПРИЛ 2021 г.)

ТЕМИ: Новости в правната уредба на обществените поръчки от началото на 2021 г. и ЦАИС ЕОП – анализ на практика на КЗК, свързана с използването й и практическа работа с платформата - задължителни и незадължителни модули.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   

Събитието се проведе на 14 и 15 април 2021 г. в електронната платформа „LiveWebinar“.

Лектор в първата половина на първия ден беше Мариана Кацарова, която представи измененията в ЗОП и ППЗОП, както и някои функционалности на ЦАИС ЕОП, свързани с планирането на обществени поръчки. През втората половина на първия, както и през втори ден Анелия Цветанова - Минчева демонстрира работа с платформата – задължителни и незадължителни модули и ще представи анализ на решения на КЗК, свързани с ЦАИС ЕОП.

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!