Новини

Брой 4/2020 г. на сп.Обществени поръчки е вече наличен на хартиен и електронен носител.

04.05.2020

Основни акценти в броя са:

- Преглед на промените в ППЗОП, в сила от 01.04.2020 г.

- Обществени поръчки по време на извънредно положение

- Новости в ЦАИС ЕОП

За всички наши читатели сме подготвили богат по обем и съдържание пролетен брой на списание „Обществени поръчки“ с много полезни и актуални материали.

Първият материал очаквано е посветен на промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, които влизат в сила от 01.04.2020 г. В голямата си част те са посветени на работата с ЦАИС ЕОП, като с тях пъзелът в правната рамка на електронното възлагане вече е подреден. Автор е г-жа Мариана Кацарова.

Не сме пропуснали да направим преглед и коментар и на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и връзката му с обществените поръчки.

Макар и отложена за пореден път, електронната платформа все пак набира скорост, затова в материал на г-жа Анелия Цветанова – Минчева представяме новостите, свързани с ЦАИС ЕОП от последния месец.

Наред с традиционните решения на КЗК и ВАС, сме обърнали внимание и на съдебната практика по ЗУСЕСИФ във връзка с наложени финансови корекции за нарушения при възлагане на обществени поръчки.

Подобаващо място в броя е отредено и за практиката на Административен съд – София град по дела за наложени административни наказания за нарушения на ЗОП и ППЗОП. 

С цялото съдържание можете да се запознаете ТУК.

 

Ако желаете Списание "Обществени поръчки" да подпомага Вас, експерти по обществени поръчки, с въпроси от целия спектър на Вашите задължения, както и с практически проблеми и реални казуси, можете да заявите абонамент, както и да поръчате отделни броеве на email: abonament@sip2000.bg, или на телефон 0877 399 917.


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!